Dostawa sprzętu dla potrzeb monitorowania mikroklimatu w zamku w Pieskowej Skale. Nr sprawy: 240-131/21

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wszczęciu postępowania