Druk metodą offsetową, oprawa i dostawa wydawnictw książkowych dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

Zamówienie poniżej 130 000 zł.