,,DWUETAPOWA PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU DLA POTRZEB WYSTAWY STAŁEJ SKARBCA KORONNEGO WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI’’- nr postępowania: DZZP-282-10/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania