Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. „WAWEL PODZIEMNY – UDOSTĘPNIENIE REZERWATÓW ARCHEOLOGICZNYCH W OBRĘBIE MIĘDZYMURZA.”- nr postępowania DZZP-282-41/21

Postępowanie to prowadzone jest w trybie konkursu ograniczonego, jednoetapowego.

Konkurs