20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. „WAWEL PODZIEMNY – UDOSTĘPNIENIE REZERWATÓW ARCHEOLOGICZNYCH W OBRĘBIE MIĘDZYMURZA.”- nr postępowania DZZP-282-41/21

Postępowanie to prowadzone jest w trybie konkursu ograniczonego, jednoetapowego.

Konkurs