20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. „WAWEL PODZIEMNY – WAWELSKIE LAPIDARIUM” nr sprawy DZZP-282-41a/21

konkurs jednoetapowy ograniczony

Konkurs

Informacja o wszczęciu postępowania