W dniach 23-24.05 Dziedziniec Arkadowy będzie zamknięty od godz. 17:00

„Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do obiektów należących do Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki” - nr sprawy: DZZP-282-22/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania