Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku