Ogłoszenie InformacyjneZamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki prowadzi postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Komunikacja z wykonawcami podczas postępowań jak i cała dokumentacja zamieszczona jest na platformie zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

Dotyczy prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.