20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (sprawowanie nadzoru inwestorskiego) w ramach inwestycji pn. ,,WAWEL PODZIEMNY – UDOSTĘPNIENIE REZERWATÓW ARCHEOLOGICZNYCH W OBRĘBIE MIĘDZYMURZA’’ (...)"

Informacja o wszczęciu postępowaniu nr DZP-282-50/22