Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok.

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych