PLAN ZAMÓWIEŃ 2021 - aktualizacja 23 październik 2021