Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

PLAN ZAMÓWIEŃ 2021 - aktualizacja 26 maja 2021

Plan zamówień publicznych