PLAN ZAMÓWIEŃ 2021 - aktualizacja październik 2021