Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

PLAN ZAMÓWIEŃ 2022 - aktualizacja 11

Plan zamówień publicznych