20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego - DZP-282-9/20

Opracowanie dla Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku (budynek nr 4)

"Modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji Zamku (budynek nr 4): pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną oraz prace budowlano- konserwatorskie w pomieszczeniach Skarbca Koronnego wraz z modernizacją i budową instalacji”