We wtorki wystawy czynne do 14:00

„PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCÓW WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI, BUDOWĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO, REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OFICYNY I OBUDOWĘ STUDNI ZAMKOWEJ.”- DZZP-282-25a/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania