„PRACE BUDOWLANE W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE OBEJMUJĄCE MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCÓW WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI, BUDOWĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO, REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OFICYNY I OBUDOWĘ STUDNI ZAMKOWEJ.” - nr sprawy: DZZP-282-25/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania