„Prewencja konserwatorska w tym deterioracja (monitoring zagrożeń mikrobiologicznych) i badanie warunków przechowywania zbiorów na ekspozycjach (fluktuacje klimatu) a także szkolenie dla pracowników Zamku w Pieskowej Skale”

nr postępowania: DZZP-282-13/21

Przetarg nieograniczony

Informacja o wszczęciu postępowania