Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

„Prewencja konserwatorska w tym deterioracja (monitoring zagrożeń mikrobiologicznych) i badanie warunków przechowywania zbiorów na ekspozycjach (fluktuacje klimatu) a także szkolenie dla pracowników Zamku w Pieskowej Skale”

nr postępowania: DZZP-282-13/21

Przetarg nieograniczony

Informacja o wszczęciu postępowania