20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-6/20

Dostawa energii elektrycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki