Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Przetarg nieograniczony - sprawa nr DZP-282-7/20

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

Przetarg nieograniczony