ekspozycje Zamku czynne do 19.00 | 13-18 VII ORAZ 20-25 VII PO GODZ. 16 PROMOCYJNE CENY BILEÓW

„Sprzedaż wraz z dostawą artykułów higienicznych i dozowników na rok 2021/2022r”- nr postępowania: DZZP-240-95/21

zamówienie poniżej 130 000 zł

Informacja o wszczęciu postępowania

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY