20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Sprzedaż wraz z dostawą artykułów higienicznych i dozowników na rok 2021/2022r”- nr postępowania: DZZP-240-95/21

zamówienie poniżej 130 000 zł

Informacja o wszczęciu postępowania

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY