20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Świadczenie usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu”

DZP-271-7/24