20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Świadczenie usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu”- nr postępowania: DZP-282-51/22

nr postępowania: DZP-282-51/22