20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

„Świadczenie usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu”- nr postępowania: DZZP-282-12/21

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Pzp z 11 września 2019 r. na podstawie art. 11 ust 5 pkt 2 tejże Ustawy.