We wtorki wystawy czynne do 14:00

„Świadczenie usług przewodnickich na ekspozycjach i trasach Zamku Królewskiego na Wawelu” - nr postępowania: DZZP-282-29/21