We wtorki wystawy czynne do 14:00

„Usługa polegającą na całorocznym utrzymaniu w czystości powierzchni utwardzonych należących do Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki" - nr postępowania: DZZP-282-9/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania