Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości przy ul. Lindego 5, Kraków.