W Lipcu i Sierpniu ekspozycje Zamku czynne do 19.00

Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości przy ul. Lindego 5, Kraków.