20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

,,Wieloetapowa modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji : pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, prac budowlanych oraz robót towarzyszących w Zamku Królewskim na Wawelu.’’

nr postępowania: DZZP-282-17/21

Informacja o wszczęciu postępowania