Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

,,Wieloetapowa modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji : pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, prac budowlanych oraz robót towarzyszących w Zamku Królewskim na Wawelu.’’

nr postępowania: DZZP-282-17/21

Informacja o wszczęciu postępowania