,,Wieloetapowa modernizacja i budowa wewnętrznych instalacji: pożarowych, bezpieczeństwa, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, prac budowlanych oraz robót towarzyszących w Zamku Królewskim na Wawelu’’

nr postępowania: DZZP-282-14/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym