Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Wykonanie dokumentacji pn. „Dokumentacja przetargowa -ubezpieczenie majątku, mienia, oc i pojazdów Zamku Królewskiego na Wawelu na rok 2022 wraz ze wsparciem merytorycznym tj. udzielaniem odpowiedzi na pytania do postępowania oraz oceną złożonych ofert”

zamówienie poniżej 130 000 zł

Informacja o wszczęciu postępowania