Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

„Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wraz z określeniem wymagań dotyczących technicznego zabezpieczenia obiektu przy ul. Sławkowskiej 9 w Krakowie.”-Sprawa nr: DZZP-211-3a/21

zamówienie poniżej 130 000 zł

Informacja o wszczęciu postępowania