,, Wykonanie usługi zabezpieczenia ppoż konstrukcji więźby dachowej korpusu głównego oraz wieży zegarowej w Zamku w Pieskowej Skale preparatem ognioochronnym’’- nr postępowania: DZZP-282-20/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania