„Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym oświetlenia ekspozycyjnego dla wybranych pomieszczeń budynku Zamku” – nr postępowania: DZP-282-31/22