Wykonywanie specjalistycznych prac ziemnych i techniczno-konserwatorskich dla Działu Badań Archeologicznych Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki - sprawa nr: DZP-282-54/22

Informacja o wszczęciu postępowania - sprawa nr DZP-282-54/22