„Wykonywanie usługi odśnieżania dachu w budynku przy ul. Lindego 5 w Krakowie stanowiącego własność Zamku Królewskiego na Wawelu bez wywozu śniegu z terenu obiektu w okresie od 31 października 2021 r. do 31 marca 2022r.” - DZZP-242-83/21

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wszczęciu postępowania