„Zakup pojemników zewnętrznych do segregacji odpadów dla Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki”. - nr postępowania: DZP-282-26/21

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wszczęciu postępowania