20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

"Zaprojektowanie, wykonanie i montaż gablot, zabudów i przeszkleń ekspozycyjnych wraz z oświetleniem przeznaczonych dla stałej ekspozycji „Nowego Skarbca Koronnego na Wawelu” – zaprojektuj i wykonaj

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg nieograniczony

Informacja o wszczęciu postępowania