Archiwalia

W tym miejscu gromadzone są najbardziej cenne i znaczące dla wojennych dziejów Wawelu i jego kolekcji dzieł sztuki archiwalia (publikacje, inwentarze, dokumenty) i źródła ikonograficzne (przedwojenne albumy fotograficzne).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego