We wtorki wystawy czynne do 14:00

Archiwalia

W tym miejscu gromadzone są najbardziej cenne i znaczące dla wojennych dziejów Wawelu i jego kolekcji dzieł sztuki archiwalia (publikacje, inwentarze, dokumenty) i źródła ikonograficzne (przedwojenne albumy fotograficzne).