Projekt Straty wojenne

logo projektu: stylizowany napis, czarny na białym tle - Straty Wojenne Zamku Królewskiego na Wawelu; po bokach dwa czerwone prostokąty
Straty wojenne Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle krajowych i zagranicznych źródeł archiwalnych
W latach 2021—2022 Zamek Królewski na Wawelu realizował projekt pn. "Straty wojenne Zamku Królewskiego na Wawelu w świetle krajowych i zagranicznych źródeł archiwalnych", który uzyskał dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Badanie polskich strat wojennych".
Prowadzone badania – w tak szerokim spektrum pionierskie dla zamku – są pierwszym krokiem do powstania kompleksowego katalogu dzieł utraconych przez Zamek Królewski na Wawelu w czasie II wojny światowej.
Głównym zadaniem zespołu badaczy było przeprowadzenie szeroko zakrojonych kwerend archiwalnych w instytucjach krajowych (m. in. Warszawa, Wrocław, Kraków) jak również w archiwach zagranicznych (Berlin, Koblencja). W ich wyniku udało się zgromadzić olbrzymi zasób wiedzy o źródłach do badania wojennych losów wawelskiej kolekcji. Zebranie i uporządkowanie materiałów archiwalnych oraz ikonograficznych do dziejów wawelskiej kolekcji to niezbędny etap zrozumienia, krytycznego opracowania i szczegółowych badań. Efektem podjętych działań będzie poszerzenie wiedzy o stratach wojennych i stworzenie właściwych narzędzi służących do poszukiwania, identyfikowania i odzyskiwania utraconych dzieł sztuki.

Jednym z celów projektu było stworzenie odrębnego miejsca na portalu Zamku Królewskiego na Wawelu, zawierającego najważniejsze informacje o realizowanym projekcie i gromadzącego najcenniejsze archiwalia i albumy fotograficzne, które ilustrują losy zbiorów wawelskich w latach 1939-1945. Strona zawiera również artykuły naukowe o stratach wojennych oraz podstawowe informacje na temat wybranych dzieł utraconych. Wraz z postępami badań wpisy na  stronie będą aktualizowane i rozbudowywane. Dzięki projektowi oddajemy w Państwa ręce odrębny dział naszego serwisu, odkrywający historie i tajemnice wawelskich zbiorów podczas II wojny światowej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego