Obraz Złotego Wieku

wydarzenia towarzyszące wystawie
infografika
UWAGA: linki do e-sprzedaży oraz formularze rejestracji znajdziecie w kalendarium – przy opisie każdego wydarzenia (będą aktywne z odpowiednim wyprzedzeniem)

Oprowadzania kuratorskie

Zapraszamy na oprowadzania kuratorskie po wystawie Obraz Złotego Wieku, podczas których kuratorzy opowiedzą o koncepcji wystawy oraz wyjątkowych dziełach prezentowanych w salach renesansowego pałacu królewskiego. Będzie to doskonała okazja do dyskusji i pogłębienia zagadnień prezentowanych na ekspozycji. 
 
23 września, godz. 15:30 – 17:00 
26 września, godz. 12:00 – 13:30 
7 października, godz. 15:30 – 17:00 
10 października, godz. 12:00 – 13:30 
21 października, godz. 15:30 – 17:00 
24 października, godz. 12:00 – 13:30 
4 listopada, godz. 15:30 – 17:00 
7 listopada, godz. 12:00 – 13:30 
18 listopada, godz. 15:30 – 17:00 
21 listopada, godz. 12:00 – 13:30 
2 grudnia, godz. 15:30 – 17:00 
5 grudnia, godz. 12:00 – 13:30 
 • odbiorcy: dorośli 
 • prowadzanie: Krzysztof Czyżewski, Natalia Koziara-Ochęduszko, Rafał Ochęduszko (naprzemiennie) 
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku, miejsce zbiórki: wejście na wystawę 
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, sprzedaż online

Oprowadzanie kuratorskie tematyczne

Zapraszamy na oprowadzania tematyczne po wystawie Obraz Złotego Wieku, podczas których kuratorzy opowiedzą o koncepcji wystawy oraz wyjątkowych dziełach prezentowanych w salach renesansowego pałacu królewskiego. Będzie to doskonała okazja do dyskusji i pogłębienia zagadnień prezentowanych na ekspozycji. 
 
3 października Obraz świata, natury i monarchii polsko-litewskiej za ostatnich Jagiellonów 
17 października Obraz w czasach zamętu religijnego 
31 października Obraz w liturgii i prywatnej pobożności w czasach ostatnich Jagiellonów 
14 listopada Wątki antyczne w kulturze epoki ostatnich Jagiellonów 
28 listopada Od Wita Stwosza do Gian Jacopa Caraglia – styl w sztuce za panowania ostatnich Jagiellonów 
12 grudnia Koniec epoki rycerstwa
 • godz. 12:00 – 13:30 
 • odbiorcy: dorośli 
 • prowadzanie: Krzysztof Czyżewski, Natalia Koziara-Ochęduszko, Rafał Ochęduszko (naprzemiennie) 
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku, miejsce zbiórki: wejście na wystawę 
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, sprzedaż online
Krzysztof Czyżewski – historyk sztuki, kustosz i kurator Zbioru Militariów w Zamku Królewskim na Wawelu. Autor licznych publikacji na temat sztuki polskiej, szczególnie Krakowa i katedry na Wawelu. Współkurator wystawy Obraz Złotego Wieku. 
 
Natalia Koziara-Ochęduszko – Absolwentka antropologii kulturowej i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współkuratorka wystawy Obraz Złotego Wieku. Kustosz i kierownik Działu Badań Dziejów Wawelu w Zamku Królewskim na Wawelu i doktorantka na Wydziale Historycznym UJ. Wcześniej pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Muzeum Książąt Czartoryskich.  
 
Rafał Ochęduszko – Historyk sztuki, współkurator wystawy Obraz Złotego Wieku. Adiunkt w Zbiorze Militariów Zamku Królewskiego na Wawelu. Wcześniej wieloletni pracownik Instytutu Historii Sztuki UJ, gdzie kończy pracę doktorską na temat architektury modernistycznej.

Zwiedzanie z konserwatorem

 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • godz. 12.00–13.00
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę – sale Wielkorządcy
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres: mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, sprzedaż  online
26 października, 16 listopada – prowadzenie: dr Aleksandra Hola
Przygotowanie wystawy Obraz Złotego Wieku było okazją do odnowienia niektórych z prezentowanych na niej zabytków. Prace konserwatorskie, często bardzo wymagające, prowadzone były przez kilka zespołów na długo przed otwarciem ekspozycji. Zapraszamy na zwiedzanie wystawy w towarzystwie konserwatorki, która na przykładzie pięciu wybranych obrazów opowie o ich pochodzeniu,  stanie, w jakim były przed wystawą, oraz wyzwaniach, z jakimi musiała się zmierzyć. Po oprowadzaniu dla nikogo nie będzie już tajemnicą, co jest oryginałem a co efektem procesów starzenia oraz w jaki sposób konserwatorzy radzą sobie z przywracaniem możliwie pierwotnego wyglądu eksponatów.

dr Aleksandra Hola – ur.  w 1980 roku w Krakowie, tytuł magistra (2005) oraz stopień doktora (2011) otrzymała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie rozpoczęła pracę w 2012 roku. W latach 2011–2016 była stypendystką Fundacji Getty’ego, dzięki czemu poszerzała wiedzę w zakresie strukturalnej konserwacji malowideł tablicowych, pobierając nauki od wiodących ekspertów w tej dziedzinie w takich instytucjach, jak m.in.: the Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (2012), the Royal Institute for Cultural Heritage KIK-IRPA w Brukseli (2013), londyńska pracownia the Hamilton Kerr Institute Uniwersytetu w Cambridge (2014), Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (2016), a także Opificio delle Pietre Dure we Florencji oraz Museo del Prado w Madrycie.
Autorka i współautorka wielu realizacji związanych ze strukturalną stabilizacją malowideł tablicowych oraz ram mikroklimatycznych. W latach 2016–2023 koordynowała program Erasmus+ International na ASP w Krakowie, a w latach 2018–2022 była członkiem ośmioosobowego prezydium ENCoRE (European Network for Conservation/Restoration Education), zrzeszającego w tamtym czasie 41 uczelni z 15 krajów UE. W 2019 roku była współkuratorką wystawy Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Bazylikę Mariacką w Krakowie. W 2020 roku wprowadziła nowy przedmiot wolnego wyboru do programu kształcenia na Wydziale Konserwacji krakowskiej ASP – strukturalną konserwację malowideł tablicowych –który prowadzi wraz z mgrem Grzegorzem Kosteckim. Również od 2020 roku realizuje wraz z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym w Trondheim, projekt badawczy „Model obrazów ze spękaniami wspierający ustalenie racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach”, dzięki grantowi pozyskanemu z funduszy norweskich GRIEG. We wrześniu 2023 roku dołączyła do zespołu Zamku Królewskiego na Wawelu.

23 listopada – oprowadza Ewa Pietrzak
Na wystawie Obraz Złotego Wieku wyeksponowano ponad 200 obiektów na podłożu papierowym bądź skórzanym. Są to dzieła o najwyższej wrażliwości i delikatności. Na podstawie wybranych obiektów zostanie przedstawiona nie tylko problematyka konserwatorska, ale także aspekty organizacyjne oraz logistyczne związane z tak obszerną wystawą. Specyficzne sposoby ekspozycji oraz zabezpieczenia zbiorów mogą zainteresować również osoby, które nie specjalizują się w tej tematyce.

Ewa Pietrzak od 2000 roku prowadzi Pracownię Konserwacji Papieru i Skóry w Zamku Królewskim na Wawelu.  Ukończyła studia w zakresie konserwacji i restauracji obiektów na papierze i skórze na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry w Muzeum Narodowym w Krakowie. Odbyła staż konserwatorski w Japonii (Tokio, Kioto) jako stypendystka tamtejszego rządu. Pracowała w niemieckiej pracowni Esser-Konservierung w Haan, zorganizowała i kierowała filią tej pracowni w Toruniu.
W 2000 roku zorganizowała Pracownię Konserwacji Papieru i Skóry Zamku Królewskiego na Wawelu. Od początku, jako jedyny w wawelskim zespole konserwator o tej specjalności, pełniła nadzór konserwatorski nad wszystkimi przedsięwzięciami obejmującymi obiekty z papieru i skóry, m.in. wspólnie z kustoszem całkowicie przeorganizowała magazyn zbiorów prac na papierze, wykonując przegląd, zmianę opakowań i relokację obiektów do nowych pomieszczeń. W porozumieniu z kierownikami poszczególnych działów dokonała zmian standardów konserwatorskich w zakresie przechowywania zbiorów. Pełni stały nadzór konserwatorski nad obiektami w Dziale Zbiorów Prac na Papierze, Archiwum, Bibliotece Naukowej oraz Bibliotece w Zamku Pieskowa Skała, a także wykonuje przeglądy oraz stałe kontrole obiektów skórzanych na ekspozycji (meble, obiekty rzemiosła artystycznego, militaria, kurdybany). Prowadziła nadzory konserwatorskie nad wystawami czasowymi, m.in.: Obraz Złotego Wieku (2023, współudział), Mistrzostwo rysunku. Andrzej Radwański (2022); Wyczółkowski odnaleziony (2022), Zwierzyniec królewski. Wilkoń na Wawelu (2021), Dwa pokolenia. Sztuka legionowa z kolekcji Jerzego Mycielskiego (2014), Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu (2014), Na znak świetnego zwycięstwa (2010,  współudział).

7 grudnia – oprowadza Angelika Bogdanowicz-Prus 

Organizacja wystawy Obraz Złotego Wieku stała się znakomitą okazją do odratowania dzieł, których dotychczasowy wizerunek był zaciemniony i fałszywy. Dzięki wykonaniu koniecznej konserwacji XVI-wiecznego obrazu Tron Łaski z Jordanowa odsłonięto i zrekonstruowano materię obiektu, uzyskując bardzo dobry efekt. Wartość artystyczna sprowadzonego na wystawę dzieła została dostrzeżona przez konserwatora mimo zakrywających obraz nawarstwień. Obserwację tę potwierdziły nowe metody badawcze zastosowane podczas współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Wielopłaszczyznowe odczytanie dzieła umożliwiło odtworzenie zniszczonych, praktycznie nieistniejących już części malowidła. Uzyskanie tak znakomitego efektu artystycznego było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i umiejętności grupy artystów konserwatorów Zamku Królewskiego na Wawelu: Justyny Wyszkowskiej-Baścik, Małgorzaty Stachurskiej-Barańskiej, Katarzyny Siwczyńskiej, Karola Brzozowskiego, Angeliki Bogdanowicz-Prus, a także Grzegorza Nesterowicza. Obraz Tron Łaski, wyeksponowany wśród innych wysokiej klasy dzieł sztuki zgromadzonych na wystawie, jest jednym z przykładów ukazujących zróżnicowane sposoby konserwacji malarstwa tablicowego. 

Angelika Bogdanowicz-Prus – artysta konserwator malarstwa związana zawodowo z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Pracę łączy z indywidualną twórczością i działalnością konserwatorską
W latach 2022–2023 brała czynny udział w tworzeniu i prezentowaniu wystawy Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600, w przeprowadzeniu wizji lokalnych oraz przygotowaniu dokumentacji, logistyki oraz nadzorów i realizacji konserwatorskich zespołu dzieł. Brała udział w kuratorskim prezentowaniu ekspozycji przy stałej współpracy z jej kuratorami.
We wcześniejszych latach realizowała zespołowy projekt Wawel – Dziedzictwo dla przyszłości, w ramach którego wykonała wraz z zespołem konserwację obrazu szkoły neapolitańskiej: Mater Misericordiae Giovanniego da Gaeta z roku 1448.
W roku 2016 rozpoczęła wieloletnią konserwację dzieła Sąd Ostateczny naśladowcy Hieronima Boscha, tryptyku powstałego na terenach Niderlandów w XVI wieku. Zaowocowała ona pracą doktorską pt. „Dzieło powstałe w kręgu mistrza, dzieło naśladowcy, kopia, kolaż̇ czy falsyfikat – próba zdiagnozowania zagadnienia na podstawie tryptyku Sąd Ostateczny, przypisywanego Hieronimowi Boschowi ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu”. W ramach pracy na Wawelu i działalności indywidualnej zajmuje się opieką i konserwacją XV- i XVI-wiecznych dzieł włoskiego renesansu z kolekcji Lanckorońskich a także dzieł: Petera II Brueghela (Breughela), W. Claesza Hedy, kręgu P.P. Rubensa i S. Botticellego, L. Bassana, T. Benvenuta (Garofala), H. van Steenwijcka, J. Joardaensa, J. Lievensa, B. di Fredi, F. Guardiego, G. Courbeta, Ch.F. Daubigny’ego, M. Bacciarellego, J. Van Noordta, B. Sprangera, a także plejady mistrzów polskich, takich jak: T. Kantor, J. Matejko, J. Stanisławski, S. Norblin, P. Michałowski, H. Epstein, Z. Beksiński, W. Weiss, J. Malczewski czy J. Chełmoński.
W wyniku udziału w programach badawczych związanych z realizacjami konserwatorskimi posiada również dorobek naukowy w postaci licznych publikacji.

2 listopada – oprowadza Dominik Synowiec - ODWOŁANY 
Jaki wpływ na estetykę dzieła ma wybrany przez twórcę materiał?
Czy sposób konserwacji wpływa na percepcję obiektu?
Przygotowanie wystawy Obraz Złotego Wieku było okazją do odnowienia prezentowanych na niej zabytków. Prace konserwatorskie były prowadzone przez kilka zespołów na długo przed otwarciem ekspozycji.
Zapraszamy na zwiedzanie wystawy wspólnie z konserwatorem rzeźby, który opowie o wybranych zabytkach rzeźbiarstwa, wypożyczonych na tę wyjątkową wystawę z innych instytucji muzealnych oraz kościołów z całej Polski. Prowadzący poruszy rozmaite aspekty związane z konserwacją dzieł sztuki, historią, historią sztuki, dendrologią czy geologią.

Dominik Synowiec – konserwator dzieł sztuki. Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, specjalność: konserwacja i restauracja rzeźby. Adiunkt konserwatorski w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Zamku Królewskiego na Wawelu. Od 20 lat współpracuje także z Działem Lapidarium i Rezerwatów Zamku Królewskiego na Wawelu.

OPROWADZANIA z pomocami dotykowymi oraz audiodeskrypcją

Symbol Złotego Wieku, czyli wawelskie wzgórze w czasach Jagiellonów
12 października, 9 listopada, 30 listopada
 
Szesnaste stulecie, w którym panowali ostatni Jagiellonowie nieprzypadkowo nazywane było „złotym wiekiem dziejów Polski”. Liczący blisko jedenaście milionów mieszkańców kraj był wówczas jednym z największych państw Europy, potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną. To właśnie wówczas w kraju pod panowaniem Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta, nastąpił niezwykły rozkwit kultury, nauki i sztuki. Renesansowa rezydencja królewska na Wawelu, a wraz z nią bogaty królewski księgozbiór i kolekcja sztuki stała się symbolem wielkich przemian stulecia humanizmu. Zapraszamy w podróż po zamku królewskim, podczas której odkryjemy niezwykłe miejsca, postacie oraz dzieła związane ze „złotym stuleciem Jagiellonów”.
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • prowadzanie: Elżbieta Lang
 • godz. 15:00 – 16:00
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę
 • dostępność: tyflografiki, audiodeskrypcja
 • cena: 20 zł, sprzedaż online
Elżbieta Lang – muzealnik, edukator, przewodnik miejski, instruktorka orientacji przestrzennej i mobilności; absolwentka historii sztuki i podyplomowych studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kustosz w Dziale Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego w Muzeum Krakowa. Kuratorka wystaw i autorka publikacji dotyczących sztuki przełomu XIX i XX stulecia. Koordynatorka muzealnego, inkluzywnego cyklu edukacyjnego „Kraków naprawdę dla wszystkich” oraz projektów dostępnościowych. Autorka dostępnych spacerów i warsztatów, szczególnie skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także audiodeskrypcji i dostępnych ścieżek edukacyjnych na muzealnych wystawach.

Wykłady

 • odbiorcy: dorośli  
 • godz. 18:00 – 19:00 
 • online – platforma Microsoft Teams  
 • udział bezpłatny – linki do MSTeams  podajemy przy dziennych wydarzeniach (w kalendarium)
27 września Kartografia jagiellońska: nowy obraz monarchii polsko-litewskiej i Europy (1490–1570) 
wykład prof. Jakuba Niedźwiedzia 
 
Mimo że w XV wieku Królestwo Polskie istniało już od niemal pół tysiąca lat, nadal było ono nieobecne na mapach Europy i świata. Dzięki kartografom jagiellońskim w pierwszej połowie XVI wieku monarchia polsko-litewska została zmapowana, a Polska nieprzerwanie – aż do dzisiaj – jest obecna na mapach. Wykład będzie próbą odpowiedzi na kilka pytań: jak kartografowie poradzili sobie z pionierskim zadaniem zmapowania Polski? Jak zmieniał się obraz Polski i Rzeczypospolitej na mapach w czasach renesansu? Jak jagiellońscy twórcy map zmienili obraz świata? Dlaczego ich mapowanie było skuteczne? Głównymi bohaterami prelekcji będą kartografowie: Bernard Wapowski, Wacław Grodecki, Anton Wied i Olaus Magnus. Wykład będzie ilustrowany wizerunkami map z XV–XVII wieku. 
 
prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź – profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury staropolskiej i kartografii renesansowej. Autor m.in. takich książek, jak Poeta i mapa: Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku (2019) czy Literacy in Medieval and Early Modern Vilnius. Forms of Writing and Rhetorical Spaces in the City (2023). 
 
5 października Błazen i błazeństwo w dawnej literaturze polskiej i europejskiej 
wykład prof. Andrzeja Borowskiego ODWOŁANY
 
19 października Rozkwit niepowtórzony. Humanistyczne księgozbiory ery ostatnich Jagiellonów 
wykład dr. hab. Arkadiusza Wagnera 
 
Przedmiotem wykładu będzie zjawisko rozkwitu kultury bibliofilskiej wśród polskich i litewskich elit świeckich i kościelnych w epoce ostatnich Jagiellonów. Autor podejmie się próby wyjaśnienia powodów tego rozkwitu, zarysuje sylwetki najwybitniejszych bibliofilów oraz zaprezentuje wybrane, najcenniejsze i najpiękniejsze (a w niektórych przypadkach też nieznane) cymelia z ich zbiorów. Obejmują one kodeksy iluminowane, inkunabuły i późniejsze druki, kunsztowne oprawy, wykonane m.in. w warsztatach wybitnych polskich italianistów introligatorskich, oraz znaki własnościowe (superekslibrisy i ekslibrisy). 
 
dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK – historyk sztuki i bibliolog, kolekcjoner – bibliofil gromadzący stare druki, grafikę i ekslibrisy od XV do XVIII w. Pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego specjalizacją badawczą jest sztuka książki, w tym zwłaszcza dawne polskie i europejskie introligatorstwo, typografia i grafika. Inicjator pierwszej w Polsce elektronicznej bazy opraw książkowych, organizator konferencji tegumentologicznych (oprawoznawczych), autor około 200 artykułów, katalogów wystaw i książek, w tym współautor ostatnio opublikowanego Leksykonu oprawoznawczego (2023). 
 
26 października Dziedzictwo zachowane i na nowo odkryte. Prace konserwatorskie przed wystawą Obraz Złotego Wieku w Zamku Królewskim na Wawelu 
wykład dr Oliwii Buchwald-Zięciny 
Informujemy, że z przyczyn losowych wykład jest odwołany
 
Prezentowane na wystawie Obraz Złotego Wieku obiekty pochodzą z czasu panowania trzech ostatnich Jagiellonów (1501–1572), a zatem z okresu największej świetności dynastii. Organizacja ekspozycji stwarza wyjątkową okazję do odnowienia wielu zabytków z epoki. Rozległe prace konserwatorskie przy eksponatach podjęto na długo przed otwarciem wystawy. Spośród ponad 400 obiektów około 100 zakwalifikowano do szeroko zakrojonych prac badawczo-konserwatorskich. Wyniki podjętych działań przynoszą nowe odkrycia, pogłębiają wiedzę o dziełach prezentowanych na wystawie, a przede wszystkim potwierdzają silne wpływy zachodnioeuropejskie na kulturę i sztukę monarchii polsko-litewskiej. Wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliło na równoległe prowadzenie działań przez kilka zespołów konserwatorskich przy zabytkach bezcennych dla naszej kultury. Wytypowanym obiektom zapewniono najwyższe standardy konserwatorskie, uwzględniające obowiązujące przepisy, doktryny konserwatorskie i doświadczenie ekspertów.  
 
Dr Oliwia Buchwald-Zięcina – od początku swojej pracy zawodowej związana jest z Zamkiem Królewskim na Wawelu. W roku 2018 obroniła pracę doktorską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2019–2021 pełniła funkcję zastępcy głównego konserwatora muzealnego Zamku Królewskiego na Wawelu. Oprócz licznych osiągnięć w konserwacji dzieł sztuki pozostaje też aktywna na polu naukowym – jej obecne badania dotyczą historycznych dokonań polskiej szkoły konserwacji. W latach 2021–2023 prowadziła nadzory konserwatorskie nad wystawami: Kolekcja Lanckorońskich. Obrazy Jakoba Philippa Hackerta, Nie tylko Bruegel i Rubens. Malarstwo Niderlandów na Wawelu, Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich, Królewski Rembrandt na Wawelu. Jeździec polski ze zbiorów The Frick Collection w Nowym Jorku. 
 
9 listopada Dwór Artusa w Gdańsku i jego program astrologiczny; astrologia w kulturze epoki jagiellońskiej 
wykład dr. hab. Andrzeja Wozińskiego 
 
Na wczesnonowożytny program wystroju Dworu Artusa w Gdańsku złożyły się wyobrażenia związane z państwem, prowincją i miastem czy też cnotami obywatelskimi. Znalazły się w nim także motywy astrologiczne.  
Najważniejsze wyobrażenia astrologiczne w gdańskim zabytku niestety przepadły. Były nimi rzeźbione personifikacje siedmiu planet, które najprawdopodobniej stały na gzymsie ponad ławami brackimi. Pod nim, na kapitelach ław wyrzeźbione są motywy, które odnoszą się do relacji pomiędzy wszechświatem a człowiekiem i jego otoczeniem. Motywy astrologiczne zawarte są ponadto w kilku innych dziełach wypełniających wnętrze.  
Geneza tego wystroju tkwi w programach obrazowych włoskich budynków municypalnych XIV i XV w., które podkreślały rolę planet w porządku stworzonym przez Boga.  
Podobną koncepcję zdawał się wyrażać gdański wystrój, starając się przekazać myśl, że świat jest zorganizowany i sprawiedliwy a nad porządkiem panują instancje kosmiczne, których wolę na Ziemi wykonują władcy (wśród których znalazły się wyobrażenia Jagiellonów),  a także że normy postępowania są odwieczne, a ustrój społeczny jest dany przez Boga. Był to program o wydźwięku politycznym i religijnym. 
 
dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie się doktoryzował. Pracę zawodową rozpoczął w Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie w latach 1985–2000 kierował Działem Sztuki Średniowiecznej, a w latach 1998–2000 był wicedyrektorem d/s naukowych. Od 2001 do dzisiaj zatrudniony w Instytucie (wcześniej Zakładzie) Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2003–2008 kierował Zakładem, a obecnie jest wicedyrektorem IHS UG. W 2013 habilitował się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Jest mediewistą. Prowadzi badania związane z późnogotycką rzeźbą i malarstwem w Prusach oraz na obszarze nadbałtyckim. Zajmuje się również wybranymi zagadnieniami z zakresu muzeologii i historii kolekcjonerstwa. 

29 listopada (przeniesiony z 16 listopada) Wypożyczenie – Przygotowanie ­– Wystawa. Próba odtworzenia pierwotnej kompozycji i techniki wykonania obrazu "Trójca Święta" z drugiej połowy XVI wieku z kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie w świetle badań fizykochemicznych. 
wykład Justyny Wyszkowskiej

Kilkaset obiektów ze wszystkich dziedzin sztuki, prezentowanych obecnie na wystawie Obraz Złotego Wieku, daje szeroki przegląd kultury rozwijającej się na terytorium Rzeczpospolitej za panowania ostatnich Jagiellonów.  Dzięki przenikaniu się wpływów Wschodu i artystycznych nowości z Zachodu ówczesną sztukę cechowały bogactwo i różnorodność. 
Trzy obrazy tablicowe wypożyczone na wystawę z parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie to wydobyte na światło dzienne, nieznane szerzej obiekty o wysokiej wartości historycznej. Związane są z działalnością fundacyjną Spytka Wawrzyńca Jordana i jego rodziny – ważnych postaci na scenie politycznej państwa za panowania Zygmunta Augusta.  
Przeprowadzone prace konserwatorskie wraz z badaniami fizykochemicznymi dowiodły znacznie wyższej niż wcześniej sądzono klasy artystycznej dzieł i otworzyły drogę do dalszych poszukiwań warsztatu i wykonawcy.  
Wykład omówi proces konserwacji XVI-wiecznego obrazu Trójca Święta (w typie zwanym Tronem Łaski) o skomplikowanej chronologii przekształceń plastycznych, ujawnionych na różnych etapach prac. Przedstawi również sposób podejmowania decyzji przez konserwatorów i ukaże ich efekty. 

Justyna Wyszkowska – konserwator dzieł sztuki, absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Od 1996 roku zatrudniona w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Zamku Królewskiego na Wawelu. Stypendystka A.W. Mellona w Conservation Center w The Metropolitan Museum of Art W Nowym Jorku. Prowadziła i koordynowała wstępne badania fizykochemiczne 85 obrazów z wawelskiej części kolekcji Lanckorońskich. Jest autorką konserwacji dzieł takich artystów, jak: Bernardo Daddi, Jacopo del Sellaio, Apollonio di Giovanni, Sano di Pietro, Vittorio Crivelli, Giovanni da Gaeta, Jan Verkolje, Giovanni Francesco Barbieri, Henri Gascar, Tamara Łempicka czy Bernard Buffet. Współautorka konserwacji historycznych obrazów wielkoformatowych: Hołd pruski Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela oraz Wniebowzięcie Marii Antonia Tavelliego. Uczestniczka wyjazdów inwentaryzatorskich na Kresy Wschodnie. Autorka i współautorka publikacji oraz prezentacji popularnonaukowych z dziedziny konserwacji malarstwa.
Prywatnie mama, ze wszystkimi tego faktu radościami, i miłośniczka jamników. 

7 grudnia Fortuna albo szczęście (1532) i wawelska zabawa we wróżby   
wykład dr hab. Justyny Kiliańczyk-Zięby  
 
Wykład poświęcony będzie książce, którą napisał kapelan Zygmunta Starego, Stanisław z Bochnie, i którą wydrukowano w 1532 roku, dedykując ją samemu królowi . Fortuna była sortilegium, czyli książką, którą można się było bawić w przepowiadanie przyszłości. Czytając Fortunę, należało wybrać jedno z pytań zaproponowanych na początku tomu: czy znajdę szczęście w miłości?, czy będę bogaty?, czy będę długo żyć? Aby otrzymać odpowiedź, należało rzucić kośćmi, a potem przejść przez kolejne etapy gry, dochodząc w końcu do wierszowanej przepowiedni. Fortuny można się było radzić w pojedynkę albo w gronie przyjaciół. Czytana (używana) w ten drugi sposób Fortuna stawała się rozrywką towarzyską – ekscytacja towarzysząca próbom odgadnięcia przyszłych zdarzeń mieszała się wówczas z wybuchami śmiechu, bo wróżby ułożone przez królewskiego kapelana były żartobliwe, dwuznaczne, a nawet obraźliwe. Podczas wykładu autorka omówi, z jakiej tradycji polska książka wyrastała i komu się podobała. Opowie również o jej wielkiej popularności w dawnej Polsce oraz zagranicznej karierze,  a także o tym, dlaczego dopiero niedawno udało mi się odnaleźć w Niemczech unikatowy egzemplarz Fortuny z XVI wieku.  
  
Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba – pracuje w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest historykiem dawnej literatury i książki. Szczególnie interesuje ją edytorstwo tekstów dawnych, staropolska literatura popularna, czytelnicy i ich biblioteki. Prowadzi badania nad tekstami i książkami, np. dawnymi bestsellerami i produkcją krakowskich drukarni XVI i XVII w.

Teatr natury

Jednym z przykładów naśladowania natury w sztuce renesansu są arrasy króla Zygmunta Augusta. Tkaniny wykonane z różnokolorowych nici przedstawiają biblijne sceny, kompozycje alegoryczne i krajobrazy z bogactwem flory i fauny. Realistyczne przedstawienia roślin i zwierząt są dowodem zainteresowania artystów światem przyrody i odzwierciedleniem ich współpracy z naukowcami. Zapraszamy na spotkania młodzież, dorosłych, a w szczególności Seniorów, w trakcie których poznacie Państwo wizje „teatru natury” nie tylko na tapiseriach Zygmunta Augusta, ale też w ogrodach królewskich.
Spotkania dedykowane szczególnie seniorom.
 • seniorzy, dorośli, młodzież
 • grupa 1 – godz. 11:00; grupa 2 – godz.13:30
 • czas trwania: 90 min
 • bilety: 30 zł, sprzedaż online od 4 września
 • prowadzenie: Patrycja Mizera
21 września Teatr natury – Flora „złotego wieku”
W XVI wieku wzrosło zainteresowanie naukowym poznawaniem natury. Czy świat roślin był już wówczas przedmiotem badań uczonych? Czy królowa Bona miała zielnik? Zdecydowanie tak! Podczas naszego spotkania dowiemy się, kto i kiedy podjął się próby zinwentaryzowania roślin, jak inspirowały one artystów i w jaki sposób je przedstawiano. Na zakończenie uczestnicy poznają tajniki współczesnej florystyki i wykonają własne kompozycje kwiatowe.
 • zajęcia z warsztatem florystycznym
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego WiekuOgrody Królewskie
26 września Teatr natury – Fauna „złotego wieku”
Władcy z dynastii Jagiellonów posiadali menażerie i zwierzyńce, które były ozdobą dworu i snobistycznym obowiązkiem królów w Europie. Czy na wzgórzu wawelskim były hodowane dzikie zwierzęta? Czy królewicz Zygmunt August miał gołębnik? Podczas naszego spotkania spróbujemy rozwiać Wasze wątpliwości! Opowieść o faunie oparta będzie nie tylko na historycznych przekazach, ale i wspólnym wyszukiwaniu wizerunków zwierząt na dziełach sztuki oraz przedmiotach codziennego użytku.
 • miejsce: wybrane sale wystawy Obraz Złotego Wieku, Skarbiec Koronny, dziedziniec zewnętrzny
Patrycja Mizera – absolwentka kierunków historia sztuki i sztuka ogrodowa, florystka i edukatorka współpracująca z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Od wielu lat związana z ogrodem dworku Rydlówka, któremu przywraca historyczny wygląd. Prowadziła zajęcia edukacyjne o tematyce florystycznej na Wawelu, oddziale Muzeum Krakowa oraz szkołach.

Spotkania tematyczne

 • godz. 11:00, czas trwania: 60 min
 • bilety: 30 zł, sprzedaż online
 • prowadzenie: Iwona Malota
Ceremoniał na dworze ostatnich Jagiellonów
7 października, 4 listopada
 
Od czasów późnego średniowiecza do czasów nam współczesnych ceremonie odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu monarchii. Ceremoniał dworski miał na celu podkreślić niezwykłą rangę władcy. Bogaty w symbole i gesty o doniosłym znaczeniu religijnym i politycznym, towarzyszył królowi i jego rodzinie w najważniejszych wydarzeniach, takich jak koronacje, uroczyste wjazdy, zaślubiny, chrzty i pogrzeby. Obowiązywał także na co dzień na dworach monarszych. Podczas spotkania dowiemy się, jak wyglądały ceremonie na dworze ostatnich Jagiellonów.
 • sprzedaż biletów: od 18 września – na spotkanie 7 października, od 16 października – na spotkanie 4 listopada
 • wystawy: Skarbiec Koronny, wystawa czasowa Obraz Złotego Wieku
O Zygmuncie II Auguście i jego dokonaniach
21 października, 18 listopada 
 
Zygmunt II August, syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, był jedynakiem i wyłącznym kandydatem do polskiego tronu. Rodzice, zwłaszcza matka, nie dawali mu okazji do zdobywania politycznej ogłady. Jako polityk nie ustrzegł się błędów, ale niewątpliwie jego zasługą było przyłączenie do kraju Inflant w 1561 roku i doprowadzenie do zaprzysiężenia realnej unii lubelskiej w roku 1569, dającej początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Był jednak nieszczęśliwy w życiu prywatnym, ponieważ żadna z jego trzech żon nie obdarzyła go potomstwem, a potajemny ślub z Barbarą Radziwiłłówną doprowadził do konfliktu z rodziną i szlachtą. W trakcie spotkania porozmawiamy o ostatnim męskim potomku Jagiellonów, wszechstronnie wykształconym, mecenasie sztuki i kolekcjonerze, który pozostawił na Wawelu wspaniałą kolekcję arrasów.
 • sprzedaż online: od 18 września – na spotkanie 21 października, od 16 października – na spotkanie 18 listopada
 • wystawy: wystawa czasowa Obraz Złotego Wieku
Iwona Malota – absolwentka kierunku historia, licencjonowana przewodniczka po Krakowie, edukatorka współpracująca z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu.

Spacery edukacyjne

 • godz.: 10:00, czas trwania: 120 min
 • dla kogo: młodzież, dorośli, seniorzy
 • miejsce: Kraków (stare miasto); miejsce zbiórki: dziedziniec arkadowy
 • bilety: 25 zł, sprzedaż online
17 września, 24 września, 1 października, 15 października
Wokół codzienności w czasach ostatnich Jagiellonów
Prowadzi: Anna Kowalska

Udaj się we wspaniałą podróż w czasie, aby poznać najpiękniejsze i najciekawsze miejsca renesansowego Krakowa. Na naszej trasie spotkamy ważne krakowskie postacie z okresu panowania Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta, poznamy historię i tożsamość kulturową miasta. Zobaczymy elementy architektury i budynki z okresu końca gotyku i renesansu, takie jak dom Jana Długosza, pałac Erazma Ciołka czy Kamienicę Bonerów. Dowiemy się również, jak wyglądała rutyna, obyczaje i wizerunek renesansowego Krakowa.

30 września, 14 października, 28 października, 25 listopada
Wokół religijności w czasach ostatnich Jagiellonów
Prowadzi: Iwona Malota

Przenieś się do czasów Złotego Wieku, okresu wielkiego rozkwitu Krakowa, w którym religijność odegrała kluczową rolę. Poznasz z nami pobożne praktyki i sakralny mecenat królewski za panowania ostatnich Jagiellonów, który był wzorcem dla elity duchowej i świeckiej. Opowiemy również o fundacjach i uposażaniach okazałych świątyń, które miały służyć pomnażaniu chwały Boga, zaskarbieniu opieki Najwyższego oraz świętych, jak również dawały nadzieję na zbawienie.  Zobaczymy między innymi Bazylikę św. Franciszka z Asyżu, plac św. Marii Magdaleny oraz kościół św. Barbary.
 
Iwona Malota – absolwentka kierunku historia, licencjonowana przewodniczka po Krakowie, edukatorka współpracująca z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu.

Świat Jagiellonów | warsztaty dla rodzin z dziećmi

Świat Jagiellonów to świat odkryć i fascynacji nauką – świat człowieka, zwierząt i roślin. Zapraszamy rodziny z dziećmi na warsztaty plastyczne związane z wyjątkową wystawą Obraz Złotego Wieku. Podczas spotkań spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość oczami króla Zygmunta Starego, królowej Bony i Zygmunta Augusta. Zobaczymy świat z innej niż dotychczas strony. Poznamy tajemnice świata Jagiellonów i wyjdziemy z Wawelu pełni nowych, twórczych pomysłów.
 • dla kogo: rodziny z dziećmi w wieku 6–15 lat 
 • godzina: 10:00, 12:00; czas trwania 90 min
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę Obraz Złotego Wieku
 • bilety: normalny 40 zł, ulgowy 20 zł; sprzedaż online
22 października – O człowieku 
„Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy” – powiedział dawno, dawno temu pewien grecki filozof. Na warsztatach dotyczących renesansu dowiemy się, jak w tamtym okresie rozwijała się wiedza na temat ludzi oraz jakie jest miejsce człowieka na ziemi wśród zwierząt i roślin. Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas wspólnych wędrówek  po wystawie. 
Prowadzi: Aleksandra Witkowska 
 
5 listopada – Pod gwiazdami 
Lubicie w nocy patrzeć w niebo? Zastanawiacie się, jak tam jest – wysoko w gwiazdach? Czy istnieje tam jakieś inne życie? Ludzie zadają sobie podobne pytania już od wieków. Jedną z takich osób był Mikołaj Kopernik. Dokonania polskiego astronoma zainspirują nas do odkrywania gwiezdnych tajemnic na ekspozycji oraz na warsztatach plastycznych, podczas których wspólnie wykonamy model znanego nam wszechświata. 
Prowadzi: Beata Łuckoś 
 
19 listopada – Wśród zwierząt 
Ciekawią nas często odległe krainy i gwiazdy jaśniejące wysoko ponad naszymi głowami, ale zupełnie blisko nas znajduje się inny fascynujący świat, dostępny na wyciągnięcie ręki. To królestwo zwierząt! Podczas warsztatów poznamy wspólnie tajemnice świata zwierzęcego i porównamy naszą wiedzę o nim z tym, co wiedziano o zwierzętach w czasach panowania dynastii Jagiellonów. 
Prowadzi: Barbara Mateja 
 
10 grudnia – Nad mapą 
Odkrywać nieznane lądy i poznawać obce ludy! Któż by tego nie chciał? To właśnie dzięki ludziom ciekawym świata dowiadujemy się o nim coraz więcej. W czasie renesansu człowiek odważnie zaczął zadawać pytania na temat otaczającej go rzeczywistości i szukał na nie odpowiedzi nawet w najdalszych zakątkach globu. Nowinki dotyczące odkryć geograficznych i przyrodniczych docierały także na dwór Jagiellonów. Jakież zdziwienie i fascynację musiały one wtedy wywoływać wśród władcy i jego dworu!  
Prowadzi: Patrycja Mizera 

Co nam zostało po ostatnich Jagiellonach?

Zapraszamy grupy szkolne, rodziny (dzieci od 12 roku życia) oraz uczestników indywidualnych do udziału w grze terenowej na wystawie czasowej Obraz Złotego Wieku.

Jagiellonowie rządzili nie tylko Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, ale również, do 1526 roku, zasiadali na tronach Czech i Węgier. Ogromne terytoria, którymi władali, oraz bogactwo dworów królewskich łączących elementy kultury wschodu i zachodu sprawiły, że zyskali w Europie sławę jednego z najważniejszych i intrygujących dynastycznych rodów. Poza stabilizacją i rozwojem gospodarczym, jakim charakteryzowało się panowanie ostatnich Jagiellonów, mecenat królewski przyczynił się do rozkwitu sztuki i nauki na podległych im ziemiach. Poznajmy rozległą panoramę królewskich zainteresowań. Poczujmy się jak dworzanie – zafascynowani poznawaniem nieznanych lądów i rozwijającymi się naukami. Zostańmy znawcami epoki renesansu i poznajmy bliżej wyjątkowe dzieła, wybrane z ponad 400 eksponatów zgromadzonych na wystawie, sprowadzonych z kilkudziesięciu muzeów oraz bibliotek z kraju i zagranicy. Przyjrzyjmy się światu, który odkrywa przed nami monumentalna wystawa Obraz Złotego Wieku.

28 XI, 29 XI, 30 XI, 1 XII, 2 XII
 • godziny rozpoczęcia gry: 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20
 • czas trwania: 90–120 minut
 • opłata za bilet grupowy wynosi 5 zł (liczebność grupy: maksymalnie 5 osób)
 • sprzedaż biletów ONLINE na określone godziny – linki podajemy w kalendarium przy opisie każdego wydarzenia
  1 nauczyciel lub opiekun przypadający na maksymalnie 10 uczestników bierze udział w grze bezpłatnie bez konieczności pobrania biletu
 1. przed rozpoczęciem gry każda grupa powinna zgłosić się z ważnym biletem w punkcie startowym – w sali edukacyjnej przy wystawie Obraz Złotego Wieku (wejście na ekspozycję znajduje się w prawym narożniku dziedzińca arkadowego), gdzie otrzyma najważniejsze informacje organizacyjne i jeden egzemplarz gry z zadaniami; zadania należy wykonywać w kolejności ich zamieszczenia w książeczce
 2. przy wejściu na wystawę uczestnicy będą proszeni o okazanie ważnego biletu
 3. wybrane sale, w których będzie przeprowadzona gra, zostaną oznaczone dla uczestników widocznymi kolejnymi numerami trasy
Podczas gry będą wykonywane fotografie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamku oraz w mediach społecznościowych. Organizatorowi gry przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do wykorzystywania fotografii oraz nagrań powstałych w czasie zajęć w celach związanych ze statutową działalnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naszej instytucji znajduje się na stronie: https://wawel.krakow.pl/rodo  

Koncepcja i nadzór merytoryczny: Robert Adamczak, Gabriela Multan, Bożena Litewka – Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu

Rozdarta dusza nowożytnej Europy – o wielowyznaniowości

9 grudnia 
dla dzieci i młodzież w wieku 11–15 lat

Charakterystyczną cechą Europy w XVI wieku była jej wielowyznaniowość – obok siebie współistnieli przedstawiciele katolicyzmu, prawosławia i protestanci. W pogrążonej w wojnach religijnych nowożytnej Europie wyjątkiem była Rzeczpospolita Obojga Narodów, wyróżniająca się tolerancją i pokojem między wyznaniami, dzięki czemu Polska zyskała miano „państwa bez stosów”. Czy to pojęcie jest słuszne? Podczas zajęć wspólnie zastanowimy się nad przenikaniem się sztuki wschodniej i zachodniej w kościołach, obrazem liturgii oraz napięć, które owa wielowyznaniowość mogła powodować – zarówno między przedstawicielami poszczególnych odłamów chrześcijaństwa, jak i w głębi duszy pojedynczych osób, takich jak królowie Polski.

Prowadzenie: studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak / Dział Edukacji
 • godzina: 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20; czas trwania: 60–70 min
 • opłata: 15 zł od uczestnika, sprzedaż online
Spotkanie w ramach cyklu Wawelskie spotkania z historią i sztuką

Koncert Capelli Cracoviensis

14 grudnia, godz. 18:00
bilety:
normalny 80 zł, ulgowy, 60 zł; sprzedaż online

wystąpią:

Matylda Staśto-Kotuła - alt
Piotr Szewczyk - tenor
Szczepan Kosior - tenor
Marek Opaska - bas
Marcin Szelest - organy / dyrygent

PROGRAM

Kościół św. Gereona
Jerzy Liban (zm. po 1545): Ortus de Polonia (Kraków, 1539)
Oramus Domine (rękopis wawelski Kk I. 1, 2. poł. XVI w.)
Protexisti me Deus (rękopis wawelski Kk I. 1, 2. poł. XVI w.)

Sala Senatorska
Praeambulum super d (Tabulatura Jana z Lublina, ok. 1540–48)
Pienie o electii krala polskiego Sigmunta Augusta (Kraków, 1529–30)
Praeambulum magnum (Tabulatura klasztoru św. Ducha w Krakowie, ok. 1548)
Pieśń o śmierci króla Sigmunda pierwszego (Kraków, 1548)
Słuszna jest rzecz (Tabulatura Jana z Lublina)
Pieśń o weselu krola Zygmunta wtorego, Augusta pirwego (Kraków, 1553)
 
Nasz Zbawiciel (Tabulatura klasztoru św. Ducha w Krakowie)
Wacław z Szamotuł (zm. ok. 1560): Modlitwa, gdy dziatki spać idą (Kraków, ok. 1550–56)
Wacław z Szamotuł: Christe, qui lux est et dies, po polsku (Kraków, 1556)
Marcin Leopolita (zm. 1589?): Paduana – Galliarda (Tabulatura z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, ok. 1570–80)
Cyprian Bazylik (ok. 1535–ok. 1600): Pieśń nowa krześcijańska (Kraków, 1561), Pieśń nowa, w której jest dziękowanie (Kraków, po 1557)
 
Mikołaj z Chrzanowa (zm. 1563): Protexisti me Deus (Tabulatura Jana z Lublina)
Wacław z Szamotuł: In te Domine speravi (Norymberga, 1554)
Wacław z Szamotuł: Nunc scio vere (Tabulatura zamkowa, ok. 1580)
Wacław z Szamotuł: Ego sum pastor bonus (Norymberga, 1564)

Chór kameralny i orkiestra Capella Cracoviensis to jeden z najciekawszych zespołów na współczesnej scenie muzyki dawnej. Wykonuje repertuar od renesansowej polifonii po wczesnoromantyczne opery na instrumentach z epoki. CC jest gościem wielu ważnych festiwali i sal koncertowych takich jak Concertgebouw Amsterdam, Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle, Opéra Royal Versailles czy Theater an der Wien. Gośćmi zespołu byli m. in. Christophe Rousset, Giuliano Carmignola, Paul Goodwin, Andrew Parrott i Paul McCreesh. Do ostatnich dokonań zespołu należy pierwsze polskie wykonanie dzieł Wagnera na historycznych instrumentach z udziałem Waltraud Meier, nagrania oper Pergolesiego i Porpory dla wytwórni Decca oraz Halki Moniuszki dla wytwórni Sony Classical. W maju 2018 zespół rozpoczął projekt Haydn – wszystkie symfonie obejmujący koncerty oraz nagrania na żywo. Od 2022 stał się też głównym organizatorem festiwalu Opera Rara Kraków. CC powstała w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Filharmonii Krakowskiej Jerzego Katlewicza, który dzieło tworzenia przy instytucji zespołu specjalizującego się w wykonywaniu muzyki dawnej powierzył Stanisławowi Gałońskiemu. Od 2008 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym CC jest Jan Tomasz Adamus.

Marcin Szelest ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w The Boston Conservatory. Jest laureatem I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Występuje jako solista i kameralista, w tym z wieloma zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna „Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia” (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował m.in. edycje dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego (2015) i Adama Jarzębskiego (2021) oraz tabulatur braniewsko-oliwskich (2021). Jest również dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.