Obraz Złotego Wieku

wydarzenia towarzyszące wystawie
infografika
UWAGA: linki do e-sprzedaży oraz formularze rejestracji znajdziecie w kalendarium – przy opisie każdego wydarzenia (będą aktywne z odpowiednim wyprzedzeniem)

Oprowadzania kuratorskie

Zapraszamy na oprowadzania kuratorskie po wystawie Obraz Złotego Wieku, podczas których kuratorzy opowiedzą o koncepcji wystawy oraz wyjątkowych dziełach prezentowanych w salach renesansowego pałacu królewskiego. Będzie to doskonała okazja do dyskusji i pogłębienia zagadnień prezentowanych na ekspozycji. 
 
23 września, godz. 15:30 – 17:00 
26 września, godz. 12:00 – 13:30 
7 października, godz. 15:30 – 17:00 
10 października, godz. 12:00 – 13:30 
21 października, godz. 15:30 – 17:00 
24 października, godz. 12:00 – 13:30 
4 listopada, godz. 15:30 – 17:00 
7 listopada, godz. 12:00 – 13:30 
18 listopada, godz. 15:30 – 17:00 
21 listopada, godz. 12:00 – 13:30 
2 grudnia, godz. 15:30 – 17:00 
5 grudnia, godz. 12:00 – 13:30 
 • odbiorcy: dorośli 
 • prowadzanie: Krzysztof Czyżewski, Natalia Koziara-Ochęduszko, Rafał Ochęduszko (naprzemiennie) 
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku, miejsce zbiórki: wejście na wystawę 
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, sprzedaż online – linki będą podane 2 tygodnie wcześniej

Oprowadzania tematyczne

Zapraszamy na oprowadzania tematyczne po wystawie Obraz Złotego Wieku, podczas których kuratorzy opowiedzą o koncepcji wystawy oraz wyjątkowych dziełach prezentowanych w salach renesansowego pałacu królewskiego. Będzie to doskonała okazja do dyskusji i pogłębienia zagadnień prezentowanych na ekspozycji. 
 
3 października Obraz świata, natury i monarchii polsko-litewskiej za ostatnich Jagiellonów 
17 października Obraz w czasach zamętu religijnego 
31 października Obraz w liturgii i prywatnej pobożności w czasach ostatnich Jagiellonów 
14 listopada Wątki antyczne w kulturze epoki ostatnich Jagiellonów 
28 listopada Od Wita Stwosza do Gian Jacopa Caraglia – styl w sztuce za panowania ostatnich Jagiellonów 
12 grudnia Koniec epoki rycerstwa
 • godz. 12:00 – 13:30 
 • odbiorcy: dorośli 
 • prowadzanie: Krzysztof Czyżewski, Natalia Koziara-Ochęduszko, Rafał Ochęduszko (naprzemiennie) 
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku, miejsce zbiórki: wejście na wystawę 
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, sprzedaż online – linki będą podane 2 tygodnie wcześniej
Krzysztof Czyżewski – historyk sztuki, kustosz i kurator Zbioru Militariów w Zamku Królewskim na Wawelu. Autor licznych publikacji na temat sztuki polskiej, szczególnie Krakowa i katedry na Wawelu. Współkurator wystawy Obraz Złotego Wieku. 
 
Natalia Koziara-Ochęduszko – Absolwentka antropologii kulturowej i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współkuratorka wystawy Obraz Złotego Wieku. Kustosz i kierownik Działu Badań Dziejów Wawelu w Zamku Królewskim na Wawelu i doktorantka na Wydziale Historycznym UJ. Wcześniej pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Muzeum Książąt Czartoryskich.  
 
Rafał Ochęduszko – Historyk sztuki, współkurator wystawy Obraz Złotego Wieku. Adiunkt w Zbiorze Militariów Zamku Królewskiego na Wawelu. Wcześniej wieloletni pracownik Instytutu Historii Sztuki UJ, gdzie kończy pracę doktorską na temat architektury modernistycznej.

Zwiedzanie z konserwatorem

26 października, 16 listopada
Przygotowanie wystawy Obraz Złotego Wieku było okazją do odnowienia niektórych z prezentowanych na niej zabytków. Prace konserwatorskie, często bardzo wymagające, prowadzone były przez kilka zespołów na długo przed otwarciem ekspozycji. Zapraszamy na zwiedzanie wystawy w towarzystwie konserwatorki, która na przykładzie pięciu wybranych obrazów opowie o ich pochodzeniu,  stanie, w jakim były przed wystawą, oraz wyzwaniach, z jakimi musiała się zmierzyć. Po oprowadzaniu dla nikogo nie będzie już tajemnicą, co jest oryginałem a co efektem procesów starzenia oraz w jaki sposób konserwatorzy radzą sobie z przywracaniem możliwie pierwotnego wyglądu eksponatów.
Prowadzenie: dr Aleksandra Hola
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • godz. 12.00–13.00
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę – sale Wielkorządcy
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres: mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, link do sprzedaży internetowej będzie dostępny do 2 tygodni przed wydarzeniem
dr Aleksandra Hola – ur.  w 1980 roku w Krakowie, tytuł magistra (2005) oraz stopień doktora (2011) otrzymała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie rozpoczęła pracę w 2012 roku. W latach 2011–2016 była stypendystką Fundacji Getty’ego, dzięki czemu poszerzała wiedzę w zakresie strukturalnej konserwacji malowideł tablicowych, pobierając nauki od wiodących ekspertów w tej dziedzinie w takich instytucjach, jak m.in.: the Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (2012), the Royal Institute for Cultural Heritage KIK-IRPA w Brukseli (2013), londyńska pracownia the Hamilton Kerr Institute Uniwersytetu w Cambridge (2014), Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (2016), a także Opificio delle Pietre Dure we Florencji oraz Museo del Prado w Madrycie.
Autorka i współautorka wielu realizacji związanych ze strukturalną stabilizacją malowideł tablicowych oraz ram mikroklimatycznych. W latach 2016–2023 koordynowała program Erasmus+ International na ASP w Krakowie, a w latach 2018–2022 była członkiem ośmioosobowego prezydium ENCoRE (European Network for Conservation/Restoration Education), zrzeszającego w tamtym czasie 41 uczelni z 15 krajów UE. W 2019 roku była współkuratorką wystawy Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Bazylikę Mariacką w Krakowie. W 2020 roku wprowadziła nowy przedmiot wolnego wyboru do programu kształcenia na Wydziale Konserwacji krakowskiej ASP – strukturalną konserwację malowideł tablicowych –który prowadzi wraz z mgrem Grzegorzem Kosteckim. Również od 2020 roku realizuje wraz z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym w Trondheim, projekt badawczy „Model obrazów ze spękaniami wspierający ustalenie racjonalnych wytycznych środowiskowych w muzeach”, dzięki grantowi pozyskanemu z funduszy norweskich GRIEG. We wrześniu 2023 roku dołączyła do zespołu Zamku Królewskiego na Wawelu.

OPROWADZANIA z pomocami dotykowymi oraz audiodeskrypcją

Symbol Złotego Wieku, czyli wawelskie wzgórze w czasach Jagiellonów
12 października, 9 listopada, 30 listopada
 
Szesnaste stulecie, w którym panowali ostatni Jagiellonowie nieprzypadkowo nazywane było „złotym wiekiem dziejów Polski”. Liczący blisko jedenaście milionów mieszkańców kraj był wówczas jednym z największych państw Europy, potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną. To właśnie wówczas w kraju pod panowaniem Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta, nastąpił niezwykły rozkwit kultury, nauki i sztuki. Renesansowa rezydencja królewska na Wawelu, a wraz z nią bogaty królewski księgozbiór i kolekcja sztuki stała się symbolem wielkich przemian stulecia humanizmu. Zapraszamy w podróż po zamku królewskim, podczas której odkryjemy niezwykłe miejsca, postacie oraz dzieła związane ze „złotym stuleciem Jagiellonów”.
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • prowadzanie: Elżbieta Lang
 • godz. 15:00 – 16:00
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę
 • dostępność: tyflografiki, audiodeskrypcja
 • cena: 20 zł, sprzedaż online
Elżbieta Lang – muzealnik, edukator, przewodnik miejski, instruktorka orientacji przestrzennej i mobilności; absolwentka historii sztuki i podyplomowych studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kustosz w Dziale Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego w Muzeum Krakowa. Kuratorka wystaw i autorka publikacji dotyczących sztuki przełomu XIX i XX stulecia. Koordynatorka muzealnego, inkluzywnego cyklu edukacyjnego „Kraków naprawdę dla wszystkich” oraz projektów dostępnościowych. Autorka dostępnych spacerów i warsztatów, szczególnie skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także audiodeskrypcji i dostępnych ścieżek edukacyjnych na muzealnych wystawach.

Oprowadzania w Polskim Języku Migowym

 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • prowadzenie: Jakub Studziński
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku, miejsce zbiórki: wejście na wystawę
 • wstęp wolny – obowiązują zapisy przez formularz na stronie wydarzenia, linki będą podane na 2 tygodnie wcześniej
 • dostępność: oprowadzanie w polskim języku migowym z tłumaczeniem na polski język foniczny
6 października (czwartek) Monarchia polsko-litewska w czasach ostatnich Jagiellonów
 • godz. 10:00 – 11:00
Podczas oprowadzania po wystawie dowiemy się więcej o historii, polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz  społeczeństwie w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim za panowania ostatnich Jagiellonów. A także o tym, jak państwo polsko-litewskie weszło w epokę renesansu i dlaczego w podręcznikach do historii i na lekcjach historii mało się mówi o ostatniej Jagiellonce.

25 października (środa) Druki jako narzędzie propagandy dynastycznej
 • godz. 15:00 – 16:00
Na wystawie poza dziełami sztuki, jak obrazy i rzeźby, możemy podziwiać bogaty zbiór historycznych druków, które ilustrują różne aspekty życia politycznego, duchowego, społecznego i naukowego w państwie Jagiellonów. W tamtych czasach większość społeczeństwa nie potrafiła czytać i pisać, stąd bardzo duży nacisk kładziono na obrazy – w tym wykonywane techniką drzeworytu. Podczas oprowadzania dowiemy się, czy faktycznie druki mogły być dobrym narzędziem propagandowym dla dynastii Jagiellonów.

6 grudnia (środa) Święta u Jagiellonów od kuchni
 • godz. 15:00 – 16:00
Podczas oprowadzania poznamy tradycje, zwyczaje i sposoby świętowania Bożego Narodzenia i Nowego Roku za panowania ostatnich Jagiellonów. Czy te święta zazwyczaj były pełne zadumy? W jaki sposób obchodzono przyjście Chrystusa na świat? Czy to możliwe, że XVIII-wieczna sentencja „jedź, pij i popuszczaj pasa” pasuje także do obrazu XVI-wiecznego państwa polsko-litewskiego?
Jakub Studziński – historyk, muzealnik, surdopedagog, główny specjalista ds. edukacji kulturowej, koordynator projektu „Małopolska. Kultura Wrażliwa” oraz programu dostępności w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Biegły tłumacz i lektor polskiego języka migowego. Przewodnik po krakowskich instytucjach kultury. Animator kultury. Osoba g/Głucha. Zajmuje się przede wszystkim inkluzywnością w kulturze – stara się, aby instytucje kultury na terenie województwa małopolskiego były otwarte na potrzeby osób z różnymi potrzebami.  W tym celu edukuje, rozmawia, wspiera, uświadamia, partycypuje. Jest członkiem krakowskiego Stowarzyszenia Dobrze.

Realizacja w ramach Projektu Gest do Sztuki
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Kultury
logotyp Ministerstwa Kultury i Sztukilogotyp Programu Kultura Dostępna

Wykłady

 • odbiorcy: dorośli  
 • godz. 18:00 – 19:00 
 • online – platforma Microsoft Teams  
 • udział bezpłatny – linki do MSTeams  podajemy przy dziennych wydarzeniach (w kalendarium)
27 września Kartografia jagiellońska: nowy obraz monarchii polsko-litewskiej i Europy (1490–1570) 
wykład prof. Jakuba Niedźwiedzia 
 
Mimo że w XV wieku Królestwo Polskie istniało już od niemal pół tysiąca lat, nadal było ono nieobecne na mapach Europy i świata. Dzięki kartografom jagiellońskim w pierwszej połowie XVI wieku monarchia polsko-litewska została zmapowana, a Polska nieprzerwanie – aż do dzisiaj – jest obecna na mapach. Wykład będzie próbą odpowiedzi na kilka pytań: jak kartografowie poradzili sobie z pionierskim zadaniem zmapowania Polski? Jak zmieniał się obraz Polski i Rzeczypospolitej na mapach w czasach renesansu? Jak jagiellońscy twórcy map zmienili obraz świata? Dlaczego ich mapowanie było skuteczne? Głównymi bohaterami prelekcji będą kartografowie: Bernard Wapowski, Wacław Grodecki, Anton Wied i Olaus Magnus. Wykład będzie ilustrowany wizerunkami map z XV–XVII wieku. 
 
prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź – profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury staropolskiej i kartografii renesansowej. Autor m.in. takich książek, jak Poeta i mapa: Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku (2019) czy Literacy in Medieval and Early Modern Vilnius. Forms of Writing and Rhetorical Spaces in the City (2023). 
 
5 października Błazen i błazeństwo w dawnej literaturze polskiej i europejskiej 
wykład prof. Andrzeja Borowskiego ODWOŁANY
 
19 października Rozkwit niepowtórzony. Humanistyczne księgozbiory ery ostatnich Jagiellonów 
wykład dr. hab. Arkadiusza Wagnera 
 
Przedmiotem wykładu będzie zjawisko rozkwitu kultury bibliofilskiej wśród polskich i litewskich elit świeckich i kościelnych w epoce ostatnich Jagiellonów. Autor podejmie się próby wyjaśnienia powodów tego rozkwitu, zarysuje sylwetki najwybitniejszych bibliofilów oraz zaprezentuje wybrane, najcenniejsze i najpiękniejsze (a w niektórych przypadkach też nieznane) cymelia z ich zbiorów. Obejmują one kodeksy iluminowane, inkunabuły i późniejsze druki, kunsztowne oprawy, wykonane m.in. w warsztatach wybitnych polskich italianistów introligatorskich, oraz znaki własnościowe (superekslibrisy i ekslibrisy). 
 
dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK – historyk sztuki i bibliolog, kolekcjoner – bibliofil gromadzący stare druki, grafikę i ekslibrisy od XV do XVIII w. Pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego specjalizacją badawczą jest sztuka książki, w tym zwłaszcza dawne polskie i europejskie introligatorstwo, typografia i grafika. Inicjator pierwszej w Polsce elektronicznej bazy opraw książkowych, organizator konferencji tegumentologicznych (oprawoznawczych), autor około 200 artykułów, katalogów wystaw i książek, w tym współautor ostatnio opublikowanego Leksykonu oprawoznawczego (2023). 
 
26 października Dziedzictwo zachowane i na nowo odkryte. Prace konserwatorskie przed wystawą Obraz Złotego Wieku w Zamku Królewskim na Wawelu 
wykład dr Oliwii Buchwald-Zięciny 
 
Prezentowane na wystawie Obraz Złotego Wieku obiekty pochodzą z czasu panowania trzech ostatnich Jagiellonów (1501–1572), a zatem z okresu największej świetności dynastii. Organizacja ekspozycji stwarza wyjątkową okazję do odnowienia wielu zabytków z epoki. Rozległe prace konserwatorskie przy eksponatach podjęto na długo przed otwarciem wystawy. Spośród ponad 400 obiektów około 100 zakwalifikowano do szeroko zakrojonych prac badawczo-konserwatorskich. Wyniki podjętych działań przynoszą nowe odkrycia, pogłębiają wiedzę o dziełach prezentowanych na wystawie, a przede wszystkim potwierdzają silne wpływy zachodnioeuropejskie na kulturę i sztukę monarchii polsko-litewskiej. Wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliło na równoległe prowadzenie działań przez kilka zespołów konserwatorskich przy zabytkach bezcennych dla naszej kultury. Wytypowanym obiektom zapewniono najwyższe standardy konserwatorskie, uwzględniające obowiązujące przepisy, doktryny konserwatorskie i doświadczenie ekspertów.  
 
Dr Oliwia Buchwald-Zięcina – od początku swojej pracy zawodowej związana jest z Zamkiem Królewskim na Wawelu. W roku 2018 obroniła pracę doktorską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2019–2021 pełniła funkcję zastępcy głównego konserwatora muzealnego Zamku Królewskiego na Wawelu. Oprócz licznych osiągnięć w konserwacji dzieł sztuki pozostaje też aktywna na polu naukowym – jej obecne badania dotyczą historycznych dokonań polskiej szkoły konserwacji. W 2020 roku została kierownikiem Pracowni Konserwacji Malarstwa, Grafiki, Rzeźby i Ram. W latach 2021–2023 prowadziła nadzory konserwatorskie nad wystawami: Kolekcja Lanckorońskich. Obrazy Jakoba Philippa Hackerta, Nie tylko Bruegel i Rubens. Malarstwo Niderlandów na Wawelu, Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich, Królewski Rembrandt na Wawelu. Jeździec polski ze zbiorów The Frick Collection w Nowym Jorku. 
 
9 listopada Dwór Artusa w Gdańsku i jego program astrologiczny; astrologia w kulturze epoki jagiellońskiej 
wykład dr. hab. Andrzeja Wozińskiego 
 
Na wczesnonowożytny program wystroju Dworu Artusa w Gdańsku złożyły się wyobrażenia związane z państwem, prowincją i miastem czy też cnotami obywatelskimi. Znalazły się w nim także motywy astrologiczne.  
Najważniejsze wyobrażenia astrologiczne w gdańskim zabytku niestety przepadły. Były nimi rzeźbione personifikacje siedmiu planet, które najprawdopodobniej stały na gzymsie ponad ławami brackimi. Pod nim, na kapitelach ław wyrzeźbione są motywy, które odnoszą się do relacji pomiędzy wszechświatem a człowiekiem i jego otoczeniem. Motywy astrologiczne zawarte są ponadto w kilku innych dziełach wypełniających wnętrze.  
Geneza tego wystroju tkwi w programach obrazowych włoskich budynków municypalnych XIV i XV w., które podkreślały rolę planet w porządku stworzonym przez Boga.  
Podobną koncepcję zdawał się wyrażać gdański wystrój, starając się przekazać myśl, że świat jest zorganizowany i sprawiedliwy a nad porządkiem panują instancje kosmiczne, których wolę na Ziemi wykonują władcy (wśród których znalazły się wyobrażenia Jagiellonów),  a także że normy postępowania są odwieczne, a ustrój społeczny jest dany przez Boga. Był to program o wydźwięku politycznym i religijnym. 
 
dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie się doktoryzował. Pracę zawodową rozpoczął w Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie w latach 1985–2000 kierował Działem Sztuki Średniowiecznej, a w latach 1998–2000 był wicedyrektorem d/s naukowych. Od 2001 do dzisiaj zatrudniony w Instytucie (wcześniej Zakładzie) Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2003–2008 kierował Zakładem, a obecnie jest wicedyrektorem IHS UG. W 2013 habilitował się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Jest mediewistą. Prowadzi badania związane z późnogotycką rzeźbą i malarstwem w Prusach oraz na obszarze nadbałtyckim. Zajmuje się również wybranymi zagadnieniami z zakresu muzeologii i historii kolekcjonerstwa. 
 
7 grudnia Fortuna albo szczęście (1532) i wawelska zabawa we wróżby   
wykład dr hab. Justyny Kiliańczyk-Zięby  
 
Wykład poświęcony będzie książce, którą napisał kapelan Zygmunta Starego, Stanisław z Bochnie, i którą wydrukowano w 1532 roku, dedykując ją samemu królowi . Fortuna była sortilegium, czyli książką, którą można się było bawić w przepowiadanie przyszłości. Czytając Fortunę, należało wybrać jedno z pytań zaproponowanych na początku tomu: czy znajdę szczęście w miłości?, czy będę bogaty?, czy będę długo żyć? Aby otrzymać odpowiedź, należało rzucić kośćmi, a potem przejść przez kolejne etapy gry, dochodząc w końcu do wierszowanej przepowiedni. Fortuny można się było radzić w pojedynkę albo w gronie przyjaciół. Czytana (używana) w ten drugi sposób Fortuna stawała się rozrywką towarzyską – ekscytacja towarzysząca próbom odgadnięcia przyszłych zdarzeń mieszała się wówczas z wybuchami śmiechu, bo wróżby ułożone przez królewskiego kapelana były żartobliwe, dwuznaczne, a nawet obraźliwe. Podczas wykładu autorka omówi, z jakiej tradycji polska książka wyrastała i komu się podobała. Opowie również o jej wielkiej popularności w dawnej Polsce oraz zagranicznej karierze,  a także o tym, dlaczego dopiero niedawno udało mi się odnaleźć w Niemczech unikatowy egzemplarz Fortuny z XVI wieku.  
  
Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba – pracuje w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest historykiem dawnej literatury i książki. Szczególnie interesuje ją edytorstwo tekstów dawnych, staropolska literatura popularna, czytelnicy i ich biblioteki. Prowadzi badania nad tekstami i książkami, np. dawnymi bestsellerami i produkcją krakowskich drukarni XVI i XVII w.

Teatr natury

Jednym z przykładów naśladowania natury w sztuce renesansu są arrasy króla Zygmunta Augusta. Tkaniny wykonane z różnokolorowych nici przedstawiają biblijne sceny, kompozycje alegoryczne i krajobrazy z bogactwem flory i fauny. Realistyczne przedstawienia roślin i zwierząt są dowodem zainteresowania artystów światem przyrody i odzwierciedleniem ich współpracy z naukowcami. Zapraszamy na spotkania młodzież, dorosłych, a w szczególności Seniorów, w trakcie których poznacie Państwo wizje „teatru natury” nie tylko na tapiseriach Zygmunta Augusta, ale też w ogrodach królewskich.
Spotkania dedykowane szczególnie seniorom.
 • seniorzy, dorośli, młodzież
 • grupa 1 – godz. 11:00; grupa 2 – godz.13:30
 • czas trwania: 90 min
 • bilety: 30 zł, sprzedaż online od 4 września
 • prowadzenie: Patrycja Mizera
21 września Teatr natury – Flora „złotego wieku”
W XVI wieku wzrosło zainteresowanie naukowym poznawaniem natury. Czy świat roślin był już wówczas przedmiotem badań uczonych? Czy królowa Bona miała zielnik? Zdecydowanie tak! Podczas naszego spotkania dowiemy się, kto i kiedy podjął się próby zinwentaryzowania roślin, jak inspirowały one artystów i w jaki sposób je przedstawiano. Na zakończenie uczestnicy poznają tajniki współczesnej florystyki i wykonają własne kompozycje kwiatowe.
 • zajęcia z warsztatem florystycznym
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego WiekuOgrody Królewskie
26 września Teatr natury – Fauna „złotego wieku”
Władcy z dynastii Jagiellonów posiadali menażerie i zwierzyńce, które były ozdobą dworu i snobistycznym obowiązkiem królów w Europie. Czy na wzgórzu wawelskim były hodowane dzikie zwierzęta? Czy królewicz Zygmunt August miał gołębnik? Podczas naszego spotkania spróbujemy rozwiać Wasze wątpliwości! Opowieść o faunie oparta będzie nie tylko na historycznych przekazach, ale i wspólnym wyszukiwaniu wizerunków zwierząt na dziełach sztuki oraz przedmiotach codziennego użytku.
 • miejsce: wybrane sale wystawy Obraz Złotego Wieku, Skarbiec Koronny, dziedziniec zewnętrzny
Patrycja Mizera – absolwentka kierunków historia sztuki i sztuka ogrodowa, florystka i edukatorka współpracująca z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Od wielu lat związana z ogrodem dworku Rydlówka, któremu przywraca historyczny wygląd. Prowadziła zajęcia edukacyjne o tematyce florystycznej na Wawelu, oddziale Muzeum Krakowa oraz szkołach.

Spotkania tematyczne

 • godz. 11:00, czas trwania: 60 min
 • bilety: 30 zł, sprzedaż online
 • prowadzenie: Iwona Malota
Ceremoniał na dworze ostatnich Jagiellonów
7 października, 4 listopada
 
Od czasów późnego średniowiecza do czasów nam współczesnych ceremonie odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu monarchii. Ceremoniał dworski miał na celu podkreślić niezwykłą rangę władcy. Bogaty w symbole i gesty o doniosłym znaczeniu religijnym i politycznym, towarzyszył królowi i jego rodzinie w najważniejszych wydarzeniach, takich jak koronacje, uroczyste wjazdy, zaślubiny, chrzty i pogrzeby. Obowiązywał także na co dzień na dworach monarszych. Podczas spotkania dowiemy się, jak wyglądały ceremonie na dworze ostatnich Jagiellonów.
 • sprzedaż biletów: od 18 września – na spotkanie 7 października, od 16 października – na spotkanie 4 listopada
 • wystawy: Skarbiec Koronny, wystawa czasowa Obraz Złotego Wieku
O Zygmuncie II Auguście i jego dokonaniach
21 października, 18 listopada 
 
Zygmunt II August, syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, był jedynakiem i wyłącznym kandydatem do polskiego tronu. Rodzice, zwłaszcza matka, nie dawali mu okazji do zdobywania politycznej ogłady. Jako polityk nie ustrzegł się błędów, ale niewątpliwie jego zasługą było przyłączenie do kraju Inflant w 1561 roku i doprowadzenie do zaprzysiężenia realnej unii lubelskiej w roku 1569, dającej początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Był jednak nieszczęśliwy w życiu prywatnym, ponieważ żadna z jego trzech żon nie obdarzyła go potomstwem, a potajemny ślub z Barbarą Radziwiłłówną doprowadził do konfliktu z rodziną i szlachtą. W trakcie spotkania porozmawiamy o ostatnim męskim potomku Jagiellonów, wszechstronnie wykształconym, mecenasie sztuki i kolekcjonerze, który pozostawił na Wawelu wspaniałą kolekcję arrasów.
 • sprzedaż online: od 18 września – na spotkanie 21 października, od 16 października – na spotkanie 18 listopada
 • wystawy: wystawa czasowa Obraz Złotego Wieku
Iwona Malota – absolwentka kierunku historia, licencjonowana przewodniczka po Krakowie, edukatorka współpracująca z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu.

Spacery edukacyjne

 • godz.: 10:00, czas trwania: 120 min
 • dla kogo: młodzież, dorośli, seniorzy
 • miejsce: Kraków (stare miasto); miejsce zbiórki: dziedziniec arkadowy
 • bilety: 25 zł, sprzedaż online – linki będą podane 2 tygodnie wcześniej
17 września, 24 września, 1 października, 15 października
Wokół codzienności w czasach ostatnich Jagiellonów
Prowadzi: Anna Kowalska

Udaj się we wspaniałą podróż w czasie, aby poznać najpiękniejsze i najciekawsze miejsca renesansowego Krakowa. Na naszej trasie spotkamy ważne krakowskie postacie z okresu panowania Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta, poznamy historię i tożsamość kulturową miasta. Zobaczymy elementy architektury i budynki z okresu końca gotyku i renesansu, takie jak dom Jana Długosza, pałac Erazma Ciołka czy Kamienicę Bonerów. Dowiemy się również, jak wyglądała rutyna, obyczaje i wizerunek renesansowego Krakowa.

30 września, 14 października, 28 października, 25 listopada
Wokół religijności w czasach ostatnich Jagiellonów
Prowadzi: Iwona Malota

Przenieś się do czasów Złotego Wieku, okresu wielkiego rozkwitu Krakowa, w którym religijność odegrała kluczową rolę. Poznasz z nami pobożne praktyki i sakralny mecenat królewski za panowania ostatnich Jagiellonów, który był wzorcem dla elity duchowej i świeckiej. Opowiemy również o fundacjach i uposażaniach okazałych świątyń, które miały służyć pomnażaniu chwały Boga, zaskarbieniu opieki Najwyższego oraz świętych, jak również dawały nadzieję na zbawienie.  Zobaczymy między innymi Bazylikę św. Franciszka z Asyżu, plac św. Marii Magdaleny oraz kościół św. Barbary.
 
Iwona Malota – absolwentka kierunku historia, licencjonowana przewodniczka po Krakowie, edukatorka współpracująca z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu.