Ostatnie dni z Jagiellonami

wydarzenia towarzyszące wystawie Obraz Złotego Wieku
UWAGA: linki do e-sprzedaży oraz formularze rejestracji znajdziecie w kalendarium – przy opisie każdego wydarzenia (będą aktywne z odpowiednim wyprzedzeniem)

Oprowadzania kuratorskie

Zapraszamy na oprowadzania kuratorskie po wystawie Obraz Złotego Wieku, podczas których kuratorzy opowiedzą o koncepcji wystawy oraz wyjątkowych dziełach prezentowanych w salach renesansowego pałacu królewskiego. Będzie to doskonała okazja do dyskusji i pogłębienia zagadnień prezentowanych na ekspozycji

2 grudnia, godz. 15:30 – 17:00 
5 grudnia, godz. 12:00 – 13:30 
 • odbiorcy: dorośli 
 • prowadzanie: Krzysztof Czyżewski, Natalia Koziara-Ochęduszko, Rafał Ochęduszko (naprzemiennie) 
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku, miejsce zbiórki: wejście na wystawę 
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, sprzedaż zakończona

Oprowadzanie kuratorskie tematyczne

Zapraszamy na oprowadzania tematyczne po wystawie Obraz Złotego Wieku, podczas których kuratorzy opowiedzą o koncepcji wystawy oraz wyjątkowych dziełach prezentowanych w salach renesansowego pałacu królewskiego. Będzie to doskonała okazja do dyskusji i pogłębienia zagadnień prezentowanych na ekspozycji. 

28 listopada Od Wita Stwosza do Gian Jacopa Caraglia – styl w sztuce za panowania ostatnich Jagiellonów 
12 grudnia Koniec epoki rycerstwa

 • godz. 12:00 – 13:30 
 • odbiorcy: dorośli 
 • prowadzanie: Krzysztof Czyżewski, Natalia Koziara-Ochęduszko, Rafał Ochęduszko (naprzemiennie) 
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku, miejsce zbiórki: wejście na wystawę 
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, bilety wyprzedane 

Krzysztof Czyżewski – historyk sztuki, kustosz i kurator Zbioru Militariów w Zamku Królewskim na Wawelu. Autor licznych publikacji na temat sztuki polskiej, szczególnie Krakowa i katedry na Wawelu. Współkurator wystawy Obraz Złotego Wieku. 
 
Natalia Koziara-Ochęduszko – Absolwentka antropologii kulturowej i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współkuratorka wystawy Obraz Złotego Wieku. Kustosz i kierownik Działu Badań Dziejów Wawelu w Zamku Królewskim na Wawelu i doktorantka na Wydziale Historycznym UJ. Wcześniej pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Muzeum Książąt Czartoryskich.  

Rafał Ochęduszko – Historyk sztuki, współkurator wystawy Obraz Złotego Wieku. Adiunkt w Zbiorze Militariów Zamku Królewskiego na Wawelu. Wcześniej wieloletni pracownik Instytutu Historii Sztuki UJ, gdzie kończy pracę doktorską na temat architektury modernistycznej.

Zwiedzanie z konserwatorem

 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • godz. 12.00–13.00
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę – sale Wielkorządcy
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres: mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 55 zł, sprzedaż  online

7 grudnia – oprowadza Angelika Bogdanowicz-Prus 
Organizacja wystawy Obraz Złotego Wieku stała się znakomitą okazją do odratowania dzieł, których dotychczasowy wizerunek był zaciemniony i fałszywy. Dzięki wykonaniu koniecznej konserwacji XVI-wiecznego obrazu Tron Łaski z Jordanowa odsłonięto i zrekonstruowano materię obiektu, uzyskując bardzo dobry efekt. Wartość artystyczna sprowadzonego na wystawę dzieła została dostrzeżona przez konserwatora mimo zakrywających obraz nawarstwień. Obserwację tę potwierdziły nowe metody badawcze zastosowane podczas współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Wielopłaszczyznowe odczytanie dzieła umożliwiło odtworzenie zniszczonych, praktycznie nieistniejących już części malowidła. Uzyskanie tak znakomitego efektu artystycznego było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i umiejętności grupy artystów konserwatorów Zamku Królewskiego na Wawelu: Justyny Wyszkowskiej-Baścik, Małgorzaty Stachurskiej-Barańskiej, Katarzyny Siwczyńskiej, Karola Brzozowskiego, Angeliki Bogdanowicz-Prus, a także Grzegorza Nesterowicza. Obraz Tron Łaski, wyeksponowany wśród innych wysokiej klasy dzieł sztuki zgromadzonych na wystawie, jest jednym z przykładów ukazujących zróżnicowane sposoby konserwacji malarstwa tablicowego. 

Angelika Bogdanowicz-Prus – artysta konserwator malarstwa związana zawodowo z Zamkiem Królewskim na Wawelu. Pracę łączy z indywidualną twórczością i działalnością konserwatorską
W latach 2022–2023 brała czynny udział w tworzeniu i prezentowaniu wystawy Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600, w przeprowadzeniu wizji lokalnych oraz przygotowaniu dokumentacji, logistyki oraz nadzorów i realizacji konserwatorskich zespołu dzieł. Brała udział w kuratorskim prezentowaniu ekspozycji przy stałej współpracy z jej kuratorami.
We wcześniejszych latach realizowała zespołowy projekt Wawel – Dziedzictwo dla przyszłości, w ramach którego wykonała wraz z zespołem konserwację obrazu szkoły neapolitańskiej: Mater Misericordiae Giovanniego da Gaeta z roku 1448.
W roku 2016 rozpoczęła wieloletnią konserwację dzieła Sąd Ostateczny naśladowcy Hieronima Boscha, tryptyku powstałego na terenach Niderlandów w XVI wieku. Zaowocowała ona pracą doktorską pt. „Dzieło powstałe w kręgu mistrza, dzieło naśladowcy, kopia, kolaż̇ czy falsyfikat – próba zdiagnozowania zagadnienia na podstawie tryptyku Sąd Ostateczny, przypisywanego Hieronimowi Boschowi ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu”. W ramach pracy na Wawelu i działalności indywidualnej zajmuje się opieką i konserwacją XV- i XVI-wiecznych dzieł włoskiego renesansu z kolekcji Lanckorońskich a także dzieł: Petera II Brueghela (Breughela), W. Claesza Hedy, kręgu P.P. Rubensa i S. Botticellego, L. Bassana, T. Benvenuta (Garofala), H. van Steenwijcka, J. Joardaensa, J. Lievensa, B. di Fredi, F. Guardiego, G. Courbeta, Ch.F. Daubigny’ego, M. Bacciarellego, J. Van Noordta, B. Sprangera, a także plejady mistrzów polskich, takich jak: T. Kantor, J. Matejko, J. Stanisławski, S. Norblin, P. Michałowski, H. Epstein, Z. Beksiński, W. Weiss, J. Malczewski czy J. Chełmoński.
W wyniku udziału w programach badawczych związanych z realizacjami konserwatorskimi posiada również dorobek naukowy w postaci licznych publikacji.

OPROWADZANIA z pomocami dotykowymi oraz audiodeskrypcją

Symbol Złotego Wieku, czyli wawelskie wzgórze w czasach Jagiellonów

30 listopada

Szesnaste stulecie, w którym panowali ostatni Jagiellonowie nieprzypadkowo nazywane było „złotym wiekiem dziejów Polski”. Liczący blisko jedenaście milionów mieszkańców kraj był wówczas jednym z największych państw Europy, potęgą polityczną, militarną i ekonomiczną. To właśnie wówczas w kraju pod panowaniem Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta, nastąpił niezwykły rozkwit kultury, nauki i sztuki. Renesansowa rezydencja królewska na Wawelu, a wraz z nią bogaty królewski księgozbiór i kolekcja sztuki stała się symbolem wielkich przemian stulecia humanizmu. Zapraszamy w podróż po zamku królewskim, podczas której odkryjemy niezwykłe miejsca, postacie oraz dzieła związane ze „złotym stuleciem Jagiellonów”.


 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • prowadzanie: Elżbieta Lang
 • godz. 15:00 – 16:00
 • miejsce: wystawa Obraz Złotego Wieku
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę
 • dostępność: tyflografiki, audiodeskrypcja
 • cena: 20 zł, sprzedaż zakończona


Elżbieta Lang – muzealnik, edukator, przewodnik miejski, instruktorka orientacji przestrzennej i mobilności; absolwentka historii sztuki i podyplomowych studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kustosz w Dziale Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego w Muzeum Krakowa. Kuratorka wystaw i autorka publikacji dotyczących sztuki przełomu XIX i XX stulecia. Koordynatorka muzealnego, inkluzywnego cyklu edukacyjnego „Kraków naprawdę dla wszystkich” oraz projektów dostępnościowych. Autorka dostępnych spacerów i warsztatów, szczególnie skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także audiodeskrypcji i dostępnych ścieżek edukacyjnych na muzealnych wystawach.

Wykłady

 • odbiorcy: dorośli  
 • godz. 18:00 – 19:00 
 • online – platforma Microsoft Teams  
 • udział bezpłatny – linki do wykładu

29 listopada (przeniesiony z 16 listopada) Wypożyczenie – Przygotowanie ­– Wystawa. Próba odtworzenia pierwotnej kompozycji i techniki wykonania obrazu "Trójca Święta" z drugiej połowy XVI wieku z kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie w świetle badań fizykochemicznych. 
wykład Justyny Wyszkowskiej

Kilkaset obiektów ze wszystkich dziedzin sztuki, prezentowanych obecnie na wystawie Obraz Złotego Wieku, daje szeroki przegląd kultury rozwijającej się na terytorium Rzeczpospolitej za panowania ostatnich Jagiellonów.  Dzięki przenikaniu się wpływów Wschodu i artystycznych nowości z Zachodu ówczesną sztukę cechowały bogactwo i różnorodność. 
Trzy obrazy tablicowe wypożyczone na wystawę z parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie to wydobyte na światło dzienne, nieznane szerzej obiekty o wysokiej wartości historycznej. Związane są z działalnością fundacyjną Spytka Wawrzyńca Jordana i jego rodziny – ważnych postaci na scenie politycznej państwa za panowania Zygmunta Augusta.  
Przeprowadzone prace konserwatorskie wraz z badaniami fizykochemicznymi dowiodły znacznie wyższej niż wcześniej sądzono klasy artystycznej dzieł i otworzyły drogę do dalszych poszukiwań warsztatu i wykonawcy.  
Wykład omówi proces konserwacji XVI-wiecznego obrazu Trójca Święta (w typie zwanym Tronem Łaski) o skomplikowanej chronologii przekształceń plastycznych, ujawnionych na różnych etapach prac. Przedstawi również sposób podejmowania decyzji przez konserwatorów i ukaże ich efekty. 


Justyna Wyszkowska – konserwator dzieł sztuki, absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Od 1996 roku zatrudniona w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Zamku Królewskiego na Wawelu. Stypendystka A.W. Mellona w Conservation Center w The Metropolitan Museum of Art W Nowym Jorku. Prowadziła i koordynowała wstępne badania fizykochemiczne 85 obrazów z wawelskiej części kolekcji Lanckorońskich. Jest autorką konserwacji dzieł takich artystów, jak: Bernardo Daddi, Jacopo del Sellaio, Apollonio di Giovanni, Sano di Pietro, Vittorio Crivelli, Giovanni da Gaeta, Jan Verkolje, Giovanni Francesco Barbieri, Henri Gascar, Tamara Łempicka czy Bernard Buffet. Współautorka konserwacji historycznych obrazów wielkoformatowych: Hołd pruski Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela oraz Wniebowzięcie Marii Antonia Tavelliego. Uczestniczka wyjazdów inwentaryzatorskich na Kresy Wschodnie. Autorka i współautorka publikacji oraz prezentacji popularnonaukowych z dziedziny konserwacji malarstwa.
Prywatnie mama, ze wszystkimi tego faktu radościami, i miłośniczka jamników. 


7 grudnia Fortuna albo szczęście (1532) i wawelska zabawa we wróżby   wykład dr hab. Justyny Kiliańczyk-Zięby  

Wykład poświęcony będzie książce, którą napisał kapelan Zygmunta Starego, Stanisław z Bochnie, i którą wydrukowano w 1532 roku, dedykując ją samemu królowi . Fortuna była sortilegium, czyli książką, którą można się było bawić w przepowiadanie przyszłości. Czytając Fortunę, należało wybrać jedno z pytań zaproponowanych na początku tomu: czy znajdę szczęście w miłości?, czy będę bogaty?, czy będę długo żyć? Aby otrzymać odpowiedź, należało rzucić kośćmi, a potem przejść przez kolejne etapy gry, dochodząc w końcu do wierszowanej przepowiedni. Fortuny można się było radzić w pojedynkę albo w gronie przyjaciół. Czytana (używana) w ten drugi sposób Fortuna stawała się rozrywką towarzyską – ekscytacja towarzysząca próbom odgadnięcia przyszłych zdarzeń mieszała się wówczas z wybuchami śmiechu, bo wróżby ułożone przez królewskiego kapelana były żartobliwe, dwuznaczne, a nawet obraźliwe. Podczas wykładu autorka omówi, z jakiej tradycji polska książka wyrastała i komu się podobała. Opowie również o jej wielkiej popularności w dawnej Polsce oraz zagranicznej karierze,  a także o tym, dlaczego dopiero niedawno udało mi się odnaleźć w Niemczech unikatowy egzemplarz Fortuny z XVI wieku.  
  
Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba – pracuje w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest historykiem dawnej literatury i książki. Szczególnie interesuje ją edytorstwo tekstów dawnych, staropolska literatura popularna, czytelnicy i ich biblioteki. Prowadzi badania nad tekstami i książkami, np. dawnymi bestsellerami i produkcją krakowskich drukarni XVI i XVII w.

Spacery edukacyjne

 • godz.: 10:00, czas trwania: 120 min
 • dla kogo: młodzież, dorośli, seniorzy
 • miejsce: Kraków (stare miasto); miejsce zbiórki: dziedziniec arkadowy
 • bilety: 25 zł, sprzedaż zakończona
25 listopada
Wokół religijności w czasach ostatnich Jagiellonów

Prowadzi: Iwona Malota
Przenieś się do czasów Złotego Wieku, okresu wielkiego rozkwitu Krakowa, w którym religijność odegrała kluczową rolę. Poznasz z nami pobożne praktyki i sakralny mecenat królewski za panowania ostatnich Jagiellonów, który był wzorcem dla elity duchowej i świeckiej. Opowiemy również o fundacjach i uposażaniach okazałych świątyń, które miały służyć pomnażaniu chwały Boga, zaskarbieniu opieki Najwyższego oraz świętych, jak również dawały nadzieję na zbawienie.  Zobaczymy między innymi Bazylikę św. Franciszka z Asyżu, plac św. Marii Magdaleny oraz kościół św. Barbary.

Iwona Malota – absolwentka kierunku historia, licencjonowana przewodniczka po Krakowie, edukatorka współpracująca z Działem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu.

Świat Jagiellonów | warsztaty dla rodzin z dziećmi

Świat Jagiellonów to świat odkryć i fascynacji nauką – świat człowieka, zwierząt i roślin. Zapraszamy rodziny z dziećmi na warsztaty plastyczne związane z wyjątkową wystawą Obraz Złotego Wieku. Podczas spotkań spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość oczami króla Zygmunta Starego, królowej Bony i Zygmunta Augusta. Zobaczymy świat z innej niż dotychczas strony. Poznamy tajemnice świata Jagiellonów i wyjdziemy z Wawelu pełni nowych, twórczych pomysłów.

 • dla kogo: rodziny z dziećmi w wieku 6–15 lat 
 • godzina: 10:00, 12:00; czas trwania 90 min
 • miejsce zbiórki: wejście na wystawę Obraz Złotego Wieku
 • bilety: normalny 40 zł, ulgowy 20 zł; sprzedaż online na godzinę 10:00; sprzedaż online na godzinę 12:00

10 grudnia – Nad mapą 
Odkrywać nieznane lądy i poznawać obce ludy! Któż by tego nie chciał? To właśnie dzięki ludziom ciekawym świata dowiadujemy się o nim coraz więcej. W czasie renesansu człowiek odważnie zaczął zadawać pytania na temat otaczającej go rzeczywistości i szukał na nie odpowiedzi nawet w najdalszych zakątkach globu. Nowinki dotyczące odkryć geograficznych i przyrodniczych docierały także na dwór Jagiellonów. Jakież zdziwienie i fascynację musiały one wtedy wywoływać wśród władcy i jego dworu!  
Prowadzi: Patrycja Mizera 

Co nam zostało po ostatnich Jagiellonach?

Zapraszamy grupy szkolne, rodziny (dzieci od 12 roku życia) oraz uczestników indywidualnych do udziału w grze terenowej na wystawie czasowej Obraz Złotego Wieku.

Jagiellonowie rządzili nie tylko Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, ale również, do 1526 roku, zasiadali na tronach Czech i Węgier. Ogromne terytoria, którymi władali, oraz bogactwo dworów królewskich łączących elementy kultury wschodu i zachodu sprawiły, że zyskali w Europie sławę jednego z najważniejszych i intrygujących dynastycznych rodów. Poza stabilizacją i rozwojem gospodarczym, jakim charakteryzowało się panowanie ostatnich Jagiellonów, mecenat królewski przyczynił się do rozkwitu sztuki i nauki na podległych im ziemiach. Poznajmy rozległą panoramę królewskich zainteresowań. Poczujmy się jak dworzanie – zafascynowani poznawaniem nieznanych lądów i rozwijającymi się naukami. Zostańmy znawcami epoki renesansu i poznajmy bliżej wyjątkowe dzieła, wybrane z ponad 400 eksponatów zgromadzonych na wystawie, sprowadzonych z kilkudziesięciu muzeów oraz bibliotek z kraju i zagranicy. Przyjrzyjmy się światu, który odkrywa przed nami monumentalna wystawa Obraz Złotego Wieku.

28 XI, 29 XI, 30 XI, 1 XII, 2 XII

sprzedaż biletów zakończona
 • godziny rozpoczęcia gry: 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20
 • czas trwania: 90–120 minut
 • opłata za bilet grupowy wynosi 5 zł (liczebność grupy: maksymalnie 5 osób)
 • 1 nauczyciel lub opiekun przypadający na maksymalnie 10 uczestników bierze udział w grze bezpłatnie bez konieczności pobrania biletu
 1. przed rozpoczęciem gry każda grupa powinna zgłosić się z ważnym biletem w punkcie startowym – w sali edukacyjnej przy wystawie Obraz Złotego Wieku (wejście na ekspozycję znajduje się w prawym narożniku dziedzińca arkadowego), gdzie otrzyma najważniejsze informacje organizacyjne i jeden egzemplarz gry z zadaniami; zadania należy wykonywać w kolejności ich zamieszczenia w książeczce
 2. przy wejściu na wystawę uczestnicy będą proszeni o okazanie ważnego biletu
 3. wybrane sale, w których będzie przeprowadzona gra, zostaną oznaczone dla uczestników widocznymi kolejnymi numerami trasy
Podczas gry będą wykonywane fotografie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamku oraz w mediach społecznościowych. Organizatorowi gry przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo do wykorzystywania fotografii oraz nagrań powstałych w czasie zajęć w celach związanych ze statutową działalnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naszej instytucji znajduje się na stronie: https://wawel.krakow.pl/rodo  

Koncepcja i nadzór merytoryczny: Robert Adamczak, Gabriela Multan, Bożena Litewka – Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu

Rozdarta dusza nowożytnej Europy – o wielowyznaniowości

9 grudnia 
dla dzieci i młodzież w wieku 11–15 lat

Charakterystyczną cechą Europy w XVI wieku była jej wielowyznaniowość – obok siebie współistnieli przedstawiciele katolicyzmu, prawosławia i protestanci. W pogrążonej w wojnach religijnych nowożytnej Europie wyjątkiem była Rzeczpospolita Obojga Narodów, wyróżniająca się tolerancją i pokojem między wyznaniami, dzięki czemu Polska zyskała miano „państwa bez stosów”. Czy to pojęcie jest słuszne? Podczas zajęć wspólnie zastanowimy się nad przenikaniem się sztuki wschodniej i zachodniej w kościołach, obrazem liturgii oraz napięć, które owa wielowyznaniowość mogła powodować – zarówno między przedstawicielami poszczególnych odłamów chrześcijaństwa, jak i w głębi duszy pojedynczych osób, takich jak królowie Polski.

Prowadzenie: studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
nadzór merytoryczny: Bożena Litewka, Robert Adamczak / Dział Edukacji
Spotkanie w ramach cyklu Wawelskie spotkania z historią i sztuką

Bal mikołajkowy

Czy marzyliście kiedyś, aby otrzymać zaproszenie na bal od samego króla?  
W tym roku Zamek Królewski na Wawelu postanowił spełnić to życzenie! W imieniu króla uroczyście zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 4 do 10 lat wraz z bliskimi na bal mikołajkowy, który odbędzie się 10 grudnia 2023 roku. 

Zapewniamy, że będzie ekscytująco! 

W trakcie balu na Zamku pojawi się wielu niesamowitych gości. Przygotują oni dla Was wiele atrakcji, takich jak np. przymierzanie strojów królewskiej garderobie, wspólny renesansowy taniec, pozowanie do rodzinny portret czy audiencja u samego króla. 
Mamy nadzieję, że ten magiczny dzień wszyscy zapamiętamy na długie lata.
PS. Pamiętajcie, żeby ubrać się tak, jak przystało na królewski bal. Mile widziane piękne suknie oraz inne wspaniałe stroje!


 • miejsce: wystawa Reprezentacyjne Komnaty Królewskie oraz wybrane sale wystawy Obraz Złotego Wieku
 • czas trwania: 2 godziny 15 min. (od każdego wejścia)  
 • godziny wejść: 14:00; 14:15; 15:00; 15:15; 16:00; 16:15
 • bilety: dziecko 5 zł (z jednym biletem może wejść maksymalnie 2 opiekunów) bilety wyprzedane 

Koncert Capelli Cracoviensis w ramach wystawy Obraz Złotego Wieku

14 grudnia, godz. 18:00
bilety:
normalny 80 zł, ulgowy, 60 zł; sprzedaż online

Wystąpią:

Matylda Staśto-Kotuła - alt
Piotr Szewczyk - tenor
Szczepan Kosior - tenor
Marek Opaska - bas
Marcin Szelest - organy / dyrygent
 
Marcin Szelest ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w The Boston Conservatory. Jest laureatem I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Występuje jako solista i kameralista, w tym z wieloma zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna „Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia” (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował m.in. edycje dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego (2015) i Adama Jarzębskiego (2021) oraz tabulatur braniewsko-oliwskich (2021). Jest również dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

PROGRAM

Kościół św. Gereona
Jerzy Liban (zm. po 1545): Ortus de Polonia (Kraków, 1539)
Oramus Domine (rękopis wawelski Kk I. 1, 2. poł. XVI w.)
Protexisti me Deus (rękopis wawelski Kk I. 1, 2. poł. XVI w.)

Sala Senatorska
Praeambulum super d (Tabulatura Jana z Lublina, ok. 1540–48)
Pienie o electii krala polskiego Sigmunta Augusta (Kraków, 1529–30)
Praeambulum magnum (Tabulatura klasztoru św. Ducha w Krakowie, ok. 1548)
Pieśń o śmierci króla Sigmunda pierwszego (Kraków, 1548)
Słuszna jest rzecz (Tabulatura Jana z Lublina)
Pieśń o weselu krola Zygmunta wtorego, Augusta pirwego (Kraków, 1553)
 
Nasz Zbawiciel (Tabulatura klasztoru św. Ducha w Krakowie)
Wacław z Szamotuł (zm. ok. 1560): Modlitwa, gdy dziatki spać idą (Kraków, ok. 1550–56)
Wacław z Szamotuł: Christe, qui lux est et dies, po polsku (Kraków, 1556)
Marcin Leopolita (zm. 1589?): Paduana – Galliarda (Tabulatura z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, ok. 1570–80)
Cyprian Bazylik (ok. 1535–ok. 1600): Pieśń nowa krześcijańska (Kraków, 1561), Pieśń nowa, w której jest dziękowanie (Kraków, po 1557)
 
Mikołaj z Chrzanowa (zm. 1563): Protexisti me Deus (Tabulatura Jana z Lublina)
Wacław z Szamotuł: In te Domine speravi (Norymberga, 1554)
Wacław z Szamotuł: Nunc scio vere (Tabulatura zamkowa, ok. 1580)
Wacław z Szamotuł: Ego sum pastor bonus (Norymberga, 1564)