UWAGA: nowa oferta zwiedzania. Szczegóły od 23 kwietnia

Katalog dzieł zaginionych

Katalog stanowi jedynie fragment listy obiektów utraconych przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w czasie II wojny światowej. Losy większości z nich są nieznane, a szczątkowe informacje w źródłach nie pozwalają obecnie na bezsprzeczną weryfikację, czy dany obiekt jest stratą wojenną. Zestawienie nie uwzględnia strat z działu militariów, biblioteki, archiwum oraz działu archeologii i lapidarium. Zatem prezentowany materiał zawiera najlepiej zidentyfikowane, rozpoznane i potwierdzone wieloma źródłami dzieła sztuki przedwojennej kolekcji.

Katalog podzielony został według dzisiejszej struktury Działu Zbiorów. W większości muzealia są identyfikowane również z wizerunkiem na fotografii (m. in. archiwalna dokumentacja wyposażenia wnętrza zamku, przedwojenne wystawy czy widoki mieszkań wawelskich darczyńców). Przy poszczególnych obiektach podano przedwojenny numer inwentarzowy na podstawie Księgi Inwentarzowej Zbiorów Państwowych na Wawelu powstającej w latach 1926-1929 i ostatecznie zatwierdzonej w 1932 roku (zastosowany skrót: Inwentarz 1932: [nr]). Stanowi ona najpełniejsze źródło do badań przedwojennej kolekcji dzieł sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu.

Przy sporządzaniu not korzystano również z Księgi Inwentarza Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadzonej przez Zarząd Zamku na Wawelu (zastosowany skrót: Inwentarz ZZ: [nr]) oraz Inwentarza Kancelarii Cywilnej (zastosowany skrót: Inwentarz KC 1919: [nr]) (sygn. AZK PZS-I-180).

Inne odrębne spisy i listy to świadectwo wielkich przedwojennych donacji: spisu Leona hrabiego Pinińskiego (zastosowany skrót: Spis Pinińskiego: [nr]), lista muzealiów pozyskanych w ramach Fundacji Wawelskiej im. Leona hrabiego Pinińskiego (zastosowany skrót: Inwentarz FWLP: [nr]) oraz spis dzieł legowanych testamentem Jerzego hrabiego Mycielskiego w roku 1928 (zastosowany skrót: Spis Mycielskiego: Grupa „[znak]” [nr]).

Wszelkie dane do obiektów pochodzą z wymienionych źródeł. Do każdego obiektu podano jego numer identyfikacyjny w bazie strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przy notach umieszczono całe fotografie i kadry–zbliżenia na zaginione muzealia. W kilku przypadkach obok straty ukazano zachowany fragment obiektu lub wykorzystano analogiczny zabytek, który ocalał po II wojnie światowej, dla zobrazowania dzieła utraconego.

Autorzy przygotowujący hasła katalogu:
  • Malarstwo – dr Joanna Winiewicz-Wolska, Agnieszka Janczyk
  • Prace na papierze – Agnieszka Janczyk
  • Rzeźba – Joanna Pałka
  • Tkaniny – Magdalena Ozga
  • Złotnictwo – Marta Golik-Gryglas
  • Ceramika i szkło – Bartłomiej Makowiecki
  • Meble i zegary – Aneta Giebuta
  • Zabytki sztuki w metalu – dr Weronika Rostworowska-Kenig
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego