Krakus

dla klas V i VI szkół podstawowych
Konkurs przybliża dzieje Wawelu i Królewskiego Miasta Krakowa. Jego celem jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania miasta, jego zabytków, historii, tradycji i legend.

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu odbywają się na wybranych wystawach Zamku Królewskiego i prowadzone są w formie lekcji muzealnej o ustalonym dla każdej edycji temacie przewodnim.

Organizowany od 2013 roku.
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, Akademia Żakowska
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny

Komunikat

Szanowni Państwo,
Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19, po zapoznaniu się z opinią lekarzy, w trosce o bezpieczeństwo uczestników nie mogliśmy przeprowadzić VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakus”.
Mając na uwadze zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w przygotowania do konkursu, organizatorzy postanowili, że VIII edycja konkursu odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021.
Zachowany zostanie temat konkursu: Kraków świadkiem historycznych wydarzeń i uroczystości.
W drodze wyjątku zaprosimy do konkursu uczniów obecnych klas VI (które będą klasami VII w roku 2020/2021), ale tylko tych klas, które zgłosiły swój akces do konkursu w roku szkolnym 2019/2020.
Uczniowie Ci zostaną sklasyfikowani w osobnej kategorii, gdyż konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI.
Regulamin zostanie umieszczony na stronach organizatorów w nowym roku szkolnym.
Prosimy o poinformowanie rodziców o naszej decyzji.
Bardzo dziękujemy za cierpliwość i życzliwość.
Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku szkolnym – jeśli warunki na to pozwolą.

Organizatorzy:
Zamek Królewski na Wawelu
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO