Krakus

dla klas V i VI szkół podstawowych
Konkurs przybliża dzieje Wawelu i Królewskiego Miasta Krakowa. Jego celem jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania miasta, jego zabytków, historii, tradycji i legend.

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu odbywają się na wybranych wystawach Zamku Królewskiego i prowadzone są w formie lekcji muzealnej o ustalonym dla każdej edycji temacie przewodnim.

Organizowany od 2013 roku.
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, Akademia Żakowska
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny

VII edycja


KOMUNIKAT
Ze względu na przedłużający się strajk nauczycieli oraz liczne prośby i zapytania z Państwa strony, postanowiliśmy przesunąć datę I ETAPU KONKURSU KRAKUS.Odbędzie się on 8 MAJA. Testy prześlemy w dniu 6 maja.

REGULAMIN  VII  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE

„KRAKUS” 2019
 
1. Organizatorami konkursu są:
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI Szkół Podstawowych.
3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak lekcja muzealna, gra terenowa po Krakowie.
4. Konkurs co roku objęty jest Honorowymi Patronatami: Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
5. Konkurs przybliża dzieje Wawelu i Królewskiego Miasta Krakowa. Tematem tegorocznej edycji będą: Sztuka i rzemiosło w dawnym Krakowie.
6. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje i mapki.
7. Ważne terminy:
 • Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 2 stycznia do 8 lutego 2019 r.
 • I etap (szkolny) – 8 maja 2019 r. (uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie swoich szkół).
 • II etap (finał) – 21 maja (wtorek) 2019 r. (laureaci będą uzupełniali testy konkursowe w salach Zamku Królewskiego na Wawelu. Szczegółowe informacje o miejscu finału zostaną podane drogą mailową  na dwa tygodnie przed terminem finału).
 • Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 6 czerwca (czwartek) 2019 r. o godz. 10.00 w Zamku Królewskim na Wawelu.
8. Wyniki testów laureatów finału ukażą się na stronach internetowych organizatorów konkursu do trzech tygodni po zakończeniu finału. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca 2019 roku w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr:  12 422 51 55 wew. 451 w godz. 9.00-12.00 oraz 14.00-15.00.
9. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie klasy lub kółka historycznego do konkursu w terminie od 2 stycznia do 8 lutego 2019 r. poprzez rejestrację na stronie www.wawel.krakow.pl zakładka – Edukacja/Konkursy i inne działania/Konkurs “Krakus”. 
 • Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wg podanego na stronie wzoru, wyłącznie przez nauczyciela. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis kontaktowego adresu e-mailowego.
 • Przeprowadzenie I etapu konkursu, na terenie szkoły w dniu 26 kwietnia 2019 r., polegającego na wypełnieniu testu przez uczniów zgłoszonych klas. Szkoła ustala godzinę, o której wszystkie klasy biorące udział w konkursie będą pisały test.
  Testy będą przesyłane 24 kwietnia 2019 roku, w godzinach 9.00–15. 30 na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu elektronicznym.
  Czas pisania testu wynosi 45 minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
  Przy ocenie testu
  nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu. 
  W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, Nauczyciel we własnym zakresie organizuje dogrywkę i wyłania jednego ucznia. 
  Wraz z testami do I etapu zostaną przesłane: klucz do testu, karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród (dotyczy to uczniów, nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można nim było nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II i III miejsce oraz wyróżnienia.
 • Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą liczbę punktów) i zarejestrowanie go, najpóźniej do 30 kwietnia, na stronie internetowej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany automatycznie na e-mail podany w zgłoszeniu.
  UWAGA! W przypadku, kiedy do konkursu przystępują uczniowie klas 5 i 6 zgłoszeni w ramach wspólnego szkolnego kółka historycznego, możliwe jest wyłonienie dwóch finalistów: jednego z klasy piątej, jednego z klasy szóstej.
  Udział laureata etapu szkolnego w finale 21 maja 2019 r.; uczniowi powinna towarzyszyć osoba dorosła.
 • Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów arkuszy testowych etapu szkolnego oraz wypełnionych dokumentów przesłanych wraz z testami przez organizatorów.
10. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
11. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody  można będzie również odebrać do końca czerwca w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 wew. 451 w godz. 9.00-12.00, 14.00-15.00.
12. Integralną częścią konkursu mającą na celu przygotowanie do niego uczniów są:
 • lekcja muzealna w Zamku Królewskim na Wawelu / 1
  Rezerwacja od 2 stycznia  2019 r. – Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek-piątek godz. 9.00-12:00, 14.00-15.00). 
  Lekcje muzealne prowadzone będą od 5 lutego 2019 r.

 • gra terenowa – realizowana przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w terminach 3 lub 5 kwietnia 2019 r. do wyboru / 2
 • Rezerwacja  od 2 stycznia do 20 marca 2019 r. – poprzez formularz internetowy znajdujący się pod linkiem: https://goo.gl/forms/U9cX6Fjs14mxNAHD2
  (w zgłoszeniu należy podać: numer lub nazwę szkoły, ilość dzieci w klasie, nazwisko nauczyciela, adres e-mailowy i telefon kontaktowy nauczyciela oraz wybrany  termin. Liczba grup mogąca brać udział w danym terminie jest ograniczona, dlatego wybór dogodnego terminu zależy od  kolejności zgłoszeń).
13. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:
Do szkolnego etapu: 
Jan M. Małecki, „Historia Krakowa dla każdego”, Wydawnictwo Literackie;

DWA WIEKI ROZKWITU

 • Potęga krakowskiego mieszczaństwa;
 • W gotyckiej szacie;
 • Źli ludzie mieszczanie krakowianie;
 • Arcydzieło Wita Stwosza;
 • Początki humanizmu nad Wisłą;
W BLASKU KULTURY ODRODZENIA
 • Na dworze króla Zygmunta;
 • Nowe mieszczaństwo;
 • Artyści z Italii i sztuka renesansu włoskiego;
 • Życie codzienne w renesansowym Krakowie;
STOLICA DUCHOWEJ ZNIEWOLONEJ POLSKI (1866-1918)
 • Miasto artystów;
 • „Centusie” i ludzie „trzeźwych sądów”.
Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska, „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat;
SPACER: I, II, III (tylko informacje o kościele Franciszkanów  oraz  o Stanisławie Wyspiańskim) oraz SPACER IV;
 
Jan Adamczewski „Opowieści starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
 • O Stańczyku, który nawet  z króla żartował;
 • O św. Florianie – patronie Polski;
 • O Mistrzu Twardowskim;
 • O głowach wawelskich;
 •  Do finału dodatkowo: Antonina Domańska „Historia żółtej ciżemki”.
 
14. Pytania konkursowe będą układane na podstawie podanej literatury, lekcji muzealnej i gry terenowej.
 15. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
 
Anna Burzyńska  
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego
31–142 Kraków,  ul. Krowoderska 8
tel. 695 99 65 66  (godz. 16:00 – 17:30) 
e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl


1. Lekcja muzealna - trwa ok. 1,5 godziny, cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych 3 zł od dziecka i  30 zł od grupy.  Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.
 
2. Gra terenowa - trwa ok. 3 godzin. Cena 9 zł od ucznia. Szczegółowe informacje o grze pojawią się na stronie www.sto64.krakow.pl  w zakładce SZKOŁA DLA MIASTA/ Krakus w drugiej połowie marca. Dwa dni przed grą należy sprawdzać  informacje na stronie szkoły dotyczące ewentualnej zmiany terminu gry w przypadku złych warunków pogodowych w dniu, w którym ma się odbyć gra.