Krakusek

dla klas III szkół podstawowych
Konkurs wiedzy o Krakowie. Jego celem jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz udział w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po mieście i rodzinna gra terenowa.

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu odbywają się na wybranych wystawach Zamku Królewskiego i prowadzone są w formie lekcji muzealnej o ustalonym dla każdej edycji temacie przewodnim.

Organizowany od 2006 roku.
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, Akademia Żakowska
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny

Komunikat

Szanowni Państwo,
W związku z przedłużającą się niekorzystną sytuacją związaną z ograniczeniami dotyczącymi ilości osób przebywających na wystawach zamku (ograniczenia COVID-19) proponujemy modyfikację zajęć, które mają na celu przygotowanie dzieci do konkursu.

Organizatorzy zdecydowali że:
 • lekcje muzealnew Zamku Królewskim na Wawelu odbędą się online, przez platformę internetową MS Teams.
  Zapraszamy od 5 maja. Koszt lekcji wynosi 150 zł od klasy.
  Rezerwacja lekcji: Biuro Rezerwacji tel.: 12 422 16 97, mail: rezerwacja@wawelzamek.pl

  Terminy lekcji muzealnej:
  • poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godzinach: 9.30, 11.00, 12.30
  • czwartek – o godz. 9.30
 • Wycieczka po Krakowie organizowana przez Akademię Żakowską:
W przypadku zniesienia obostrzeń, wycieczki będą organizowane na dotychczasowych zasadach (maj 2021) - zajęcia dla całej klasy z 1 przewodnikiem; opłata 18 zł/ucznia (dla klas o liczebności 14 i więcej uczniów) lub opłata od całej grupy 200 zł dla klas mniejszych (13 uczniów i mniej)
 
Jeśli obowiązujące ograniczenia zostaną poluzowane (będzie można gromadzić się powyżej 5 osób), przewidujemy podział klasy na grupy maksymalnie dziesięcioosobowe, każda z własnym prowadzącym (zajęcia będą realizowane w tym samym czasie). Wówczas koszt wycieczki wyniesie:
- dla klasy liczącej powyżej 10 uczniów to 15 zł/ucznia plus 70 zł za każdego dodatkowego przewodnika (klasa licząca 11-20 uczniów będzie miała 2 przewodników/1 dodatkowego/, klasa licząca powyżej 20 uczniów będzie miała 3 przewodników/2 dodatkowych/).
- dla klasy liczącej 10 uczniów lub mniej - 180 zł za całą grupę.
 
Gdyby jednak nie było możliwości odbycia wycieczki - do każdej zgłoszonej klasy zostaną dostarczone odpłatne materiały: filmowe impresje z opisem zabytków objętych trasą wycieczki (nagrane na płytce CD) oraz karty pracy dla nauczyciela i wszystkich uczniów – koszt kompletu 70 zł + 7 zł/od każdego ucznia
 
Terminy poszczególnych etapów Konkursu pozostają bez zmian:
21.05.21 – I ETAP
10.06.21 – FINAŁ
22.06.21 – GALA


Kontakt do organizatorów:
Agnieszka Pytel, Anna Chachulska – Zamek Królewski na Wawelu
tel. 12 422 51 55 w. 325 lub 450 mail; krakusek@wawelzamek.pl

Aleksandra Rzońca
tel. 515 076 126, 511 727 104,
poprzez formularz kontaktowy na stronie www.akadamiazakowska.pl
lub mail akademiazakowska.edu@gmail.com

Anna Burzyńska – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8, 31–142 Kraków, tel. 695 99 65 66 (w godzinach 16.00 – 17.30), 
e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

XVI edycja Konkursu

Zapraszamy do zgłaszania udziału w XVI edycji Konkursu.

REGULAMIN XVI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE
„KRAKUSEK” 2020/2021

I. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO oraz Akademia Żakowska.

II. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.

III. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra terenowa.

IV. Konkurs corocznie objęty jest honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.

V. Temat tegorocznej edycji – SKARBY WAWELU I KRAKOWA W KAMIENIU I CEGLE ZAKLĘTE – umożliwi poznanie wspaniałych dzieł architektury oraz ich twórców.

VI. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.

VII. Ważne terminy:
1. Zgłoszenie klasy do konkursu – od 1 października do 31 GRUDNIA 2020 r.
2. I etap (szkolny) – 3 marca (środa) 2021 r. – uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie szkół;
3. II etap (finał) – 15 kwietnia (czwartek) 2021 r. - na Zamku Królewskim na Wawelu (laureaci będą uzupełniali testy konkursowe w salach Zamku Królewskiego na Wawelu w dwóch turach: o godzinie 10.00 oraz 12.00). Szczegółowe informacje o miejscu finału i podziale na grupy zostaną podane drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem finału.
4. Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 6 maja (czwartek) 2021 r.
5. Wyniki uzyskane przez laureatów finału ukażą się na stronach internetowych organizatorów konkursu do trzech tygodni po zakończeniu finału. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca 2021 r. w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 wew. 325 w godz. 9.00-12.00 oraz 14.00-15.00.

VIII. Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 1 października do 30 października 2020 r. – wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://wawel.krakow.pl/krakusek. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wyłącznie przez nauczyciela wg podanego na stronie wzoru. Jeśli szkoła nie ma oznaczenia liczbowego (numeru) w tym miejscu prosimy o wpisanie miejscowości. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis adresu e-mailowego.
2. Przeprowadzenie I etapu konkursu na terenie szkoły, w dniu 3 marca 2021 r. będzie polegać na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie szkoły powinny napisać test o tej samej godzinie.
3. Testy będą przesyłane 1 marca 2021 roku na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut. W trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
4. Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i zarejestrowanie go najpóźniej do 17 marca 2021 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany automatycznie na e-mail podany w zgłoszeniu.
5. Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. Wraz z testami do I etapu zostaną przesłane: klucz do testu, karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród (dotyczy to uczniów, nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można nim było nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.
6. Podczas finału laureatom etapu szkolnego powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
7. Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego oraz wypełnionych dokumentów przesłanych wraz z testami przez organizatorów.
8. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.

IX. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą aktywne formy edukacji obejmujące:

a) lekcję muzealną w Zamku Królewskim na Wawelu.
Rezerwacja lekcji od 1 października – do 26 lutego 2021 – Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek-piątek godz. 9.00-12.00; 14.00-15.00).

b) wycieczkę po Krakowie pt. „Wyprawa gmerkowa po sekretny kod Krakowa” – zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską . Wycieczki prowadzone są z wykorzystanie wszelkich środków ostrożności ze strony animatorów-przewodników, natomiast uczestnicy powinni mieć własne teczki lub podkładki A4 oraz przybory do pisania (najlepiej 2 ołówki). Każdy uczeń otrzymuje indywidualne materiały.
Rezerwacja od 29 września 2021 r. (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów): tel. kom. 515 076 126, 511 727 104, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.akademiazakowska.pl lub drogą e-mailową: akademiazakowska.edu@gmail.com.

c) rodzinną grę terenową – mającą na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę: 10 lub 11 kwietnia 2021 (do wyboru). Udział w grze należy zgłosić w okresie od 22 marca do 1 kwietnia 2021 r. poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie organizatora www.sto64.krakow.pl/Szkoła dla miasta/Krakusek i Krakus. Do udziału w grze oprócz finalistów zapraszamy również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa.
Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” na 22 marca 2021 r.

X. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:

a) Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat; SPACER: I, II, IV SPACER II; informacje o budynku Collegium Maius i św. Janie Kantym;

b) Jan Adamczewski „Opowieści starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
- O STAŃCZYKU, KTÓRY NAWET Z KRÓLA ŻARTOWAŁ;
- O TAJEMNICACH TYSIĄCLETNIEJ KATEDRY KRAKOWSKIEJ;
- O ŚWIĘTYM JANIE KANTYM PATRONIE MŁODZIEŻY;

c) Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
- O DWÓCH WIEŻACH I DWÓCH BRACIACH;
- O HEJNALE Z MARIACKIEJ WIEŻY;
- O KAZIMIERZU ZWANYM KRÓLEM CHŁOPÓW;
- O DZWONIE, KTÓREGO GŁOS ROZLEGA SIĘ NAD CAŁYM KRAJEM.

XI. Pytania konkursowe układane będą na podstawie wiadomości:
a) z podanej literatury;
b) zawartych w materiałach z lekcji muzealnej i wycieczki po Krakowie;
do finału dodatkowo: z materiałów rodzinnej gry terenowej.

XII. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Anna Burzyńska – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, ul. Krowoderska 8, 31–142 Kraków, tel. 695 99 65 66 (godz.16:00 - 17:30), e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

XIII. Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone
na stronach internetowych organizatorów konkursu: 
www.wawel.krakow.pl
www.sto64.krakow.pl
www.akademiazakowska.pl

WAŻNE – dotyczy lekcji na Wawelu
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 liczba dzieci w grupie, na lekcji muzealnej, nie może być większa niż 15 uczniów + nauczyciel lub opiekun.
OBOWIĄZUJE:
• Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przez uczestników lekcji.
• Noszenie przez ucznia i nauczyciela/opiekuna maseczki lub przyłbicy w trakcie zajęć na wystawach zamku.

1. Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny; cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych 3 zł od dziecka + 30 zł od grupy. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczniów + jedna osoba opieki.

2. Wycieczka trwa ok. 2,5-3 godziny; cena: 18 zł od dziecka (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci opłata wynosi 245 zł za grupę (do 13 uczestników).

3. Rodzinna gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób trwa ok. 3 godzin: cena 15 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział).

WYNIKI XV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KRAKUSEK

rok szkolny 2019/2020

Organizatorzy międzyszkolnego konkursu wiedzy o Krakowie „Krakusek” gratulują wszystkim Finalistom wspaniałego przygotowania oraz wytrwałości w dążeniu do wiedzy w trudnym czasie trwającej epidemii. Jesteśmy pod wrażeniem dużej wiedzy, jaką wykazali się uczniowie startujący w finale, niezależnie od zajętego miejsca.
Bardzo dziękujemy Nauczycielom i Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w rozbudzaniu zainteresowań dzieci historią, zabytkami i legendami naszego miasta – Krakowa.
Gala Konkursu odbyła się 29 września 2020.

Pozostali uczestnicy finału będą mogli odebrać dyplomy i nagrody do końca października br. w Dziale Oświatowym na Wawelu po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym na numer 12 422 51 55 w. 325 lub 450 (poniedziałek-piątek g. 9.00-12.00 oraz g. 14.00-15.00).

Lista Laureatów XV edycji
(w układzie alfabetycznym)

I MIEJSCE
Helena Fryźlewicz, KSP św. Rodziny z Nazaretu

II MIEJSCE EX AEQUO
Lena Antosik, SP 4
Marika Kurczyna–Motyka, SSP 4
Paweł Michalik, SP 4
Oskar Witkowski, SP w Korzkwii

III MIEJSCE EX AEQUO
Marta Bednarz, KSP św. Rodziny z Nazaretu
Michalina Kimla, ZPSM im. M. Karłowicza
Adam Luberda, SP Sióstr Salezjanek
Maja Otowska, SP 45 Sióstr Pijarek
Artur Patynowski, SP 85
Mateusz Przepiórka, SP 21

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA
Janina Adach, SP 27
Karol Anioł, SP Pijarzy
Bartosz Dziuba, SP 97
Stanisław Gąciarz, SP Salwator
Nikodem Grudziński, SSP 3
Maksymilian Koryczan, SP 37
Lidia Lissowska, SP 38
Magdalena Łyżwa, SP 97
Jakub Piaskowy, SP w Lubczy
Bartłomiej Piątek, SP 56
Anna Rachfał, SP 32
Zofia Serwatka, SP 93
Jan Urbaniec, SP w Wołowicach
Mateusz Woskowicz, SP w Płazie

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA
Maja Borek, SP 97
Katarzyna Ciastoń, SP 132
Apolonia Furmańczyk, TSSP im. Piotra Michałowskiego
Michał Gołąb, SP Pijarzy
Hanna Janczy, SP 38
Dawid Kazanowski, SP 95
Piotr Kościelniak, KSP im. św. Joanny Beretty Molli
Marcel Kościuk, SP w Radziemicach
Maja Leniar, SSP 4
Małgorzata Luraniec, SP w Śledziejowicach
Aleksander Megiel, SP w Bibicach
Szymon Nawrot, SP 24
Antonina Pałac, SSP 4
Zofia Petrus, SSP 7
Michał Sobek, SSP 5
Szymon Szydłowski, ZPSM im. M. Karłowicza