Wejście na wzgórze wyłącznie przez bramę Bernardyńską (podejście od ul. Kanoniczej zamknięte) / Skarbiec Koronny i Zbrojownia nieczynne do odwołania

Krakusek

dla klas III szkół podstawowych
Konkurs wiedzy o Krakowie. Jego celem jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz udział w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po mieście i rodzinna gra terenowa.

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursu odbywają się na wybranych wystawach Zamku Królewskiego i prowadzone są w formie lekcji muzealnej o ustalonym dla każdej edycji temacie przewodnim.

Organizowany od 2006 roku.
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, Akademia Żakowska
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny

Edycja 2018/2019

REGULAMIN XIV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE „KRAKUSEK” 
2018/2019

 1. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO oraz Akademia Żakowska.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.

III. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak: lekcja muzealna, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra terenowa.

 1. Konkurs corocznie objęty jest honorowymi patronatami Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.
 2. Temat tegorocznej edycji – WŚRÓD DZIEŁ ARTYSTÓW I RZEMIEŚLNIKÓW DAWNEGO KRAKOWA – umożliwi poznanie wspaniałych dzieł sztuki oraz ich twórców.
 3. Zadania konkursowe będą miały formę testu obejmującego także ilustracje.

VII. Ważne terminy:

 1. Zgłoszenie klasy do konkursu – od 10 września do 20 października 2018 r.
 2. I etap (szkolny) - 6 lutego (środa) 2019 r.– uczniowie będą uzupełniali testy konkursowe na terenie szkół;
 3. II etap (finał) - 20 marca (środa) 2019 r.– na Zamku Królewskim na Wawelu (laureaci będą uzupełniali testy konkursowe w salach Zamku Królewskiego na Wawelu w dwóch turach: o godzinie 10.00 oraz 12.00). Szczegółowe informacje o miejscu finału i podziale na grupy zostaną podane drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem finału.
 4. Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród -  4 kwietnia (czwartek) 2019 r. o godz. 10.00
 5. Wyniki uzyskane przez laureatów finału ukażą się na stronach internetowych organizatorów konkursu do trzech tygodni po zakończeniu finału. Każdy uczestnik finału zostanie nagrodzony niezależnie  od zajętego miejsca. Nagrody można również odebrać do końca czerwca 2019 r. w Dziale Oświatowym Zamku Królewskiego na Wawelu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na nr: 12 422 51 55 wew. 451 w godz. 9.00-12.00 oraz 14.00-15.00.

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie od 10 września do 20 października 2018 r.–  wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie www.wawel.krakow.pl
 2. Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wyłącznie przez nauczyciela wg podanego na stronie wzoru.
 3. Jeśli szkoła nie ma oznaczenia liczbowego (numeru) w tym miejscu prosimy o wpisanie miejscowości.
 4. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy zapis adresu e-mailowego.
 5. Przeprowadzenie I etapu konkursu na terenie szkoły, w dniu 6 lutego 2019 r.będzie polegać na wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów zgłoszonych klas. Wszystkie klasy na terenie szkoły powinny napisać test o tej samej godzinie.
 6. Testy będą przesyłane 4 lutego 2019 roku na adres e-mailowy podany przez nauczyciela w zgłoszeniu. Czas pisania testu wynosi 45 minut. W trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.
 7. Wyłonienie z każdej klasy laureata (jednego ucznia, który zdobył największą ilość punktów) i zarejestrowanie go najpóźniej do końca lutego 2019 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia laureata do finału – link zostanie Państwu przesłany automatycznie na e-mail podany w zgłoszeniu.
 8. Przy ocenie testu nie należy obniżać punktacji za błędy ortograficzne, wyjątkiem są nazwy własne, w pisowni których wymagana jest całkowita poprawność. Za każdy błąd ortograficzny w nazwie własnej należy obniżyć ocenę o ½ punktu. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę i wyłaniają jednego kandydata. 
  Wraz z testami do I etapu zostaną przesłane: klucz do testu, karta ewaluacji, formularz zgody na wykorzystanie zdjęć wykonanych w trakcie II etapu i gali rozdania nagród (dotyczy to uczniów, nauczycieli i osób towarzyszących finalistom) oraz wzór dyplomu, aby można nim było nagrodzić uczniów, którzy zdobyli w klasie II, III miejsce oraz wyróżnienia.
 9. Podczas finału laureatom etapu szkolnego powinien towarzyszyć nauczyciel lub opiekun.
 10. Dostarczenie organizatorom w dniu finału wszystkich wypełnionych przez uczniów danej klasy arkuszy testowych etapu szkolnego oraz wypełnionych dokumentów przesłanych wraz z testami przez organizatorów.
 11. Decyzja jurorów dotycząca wyników finału jest ostateczna i nie podlega zmianie.
IX. Pomocą w zdobyciu wiedzy i przygotowaniu się do konkursu będą aktywne formy edukacji obejmujące:
a)  lekcję muzealną w Zamku Królewskim na Wawelu / 1
Rezerwacja lekcji od 10 września – do 30 października 2018 r.– Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu: tel. 12 422 51 55, wew. 290 (poniedziałek-piątek godz. 9.00-12.00; 14.00-15.00).

b) wycieczkę po Krakowie pt. „Wśród narodowych pamiątek – tropem krakowskich wspaniałości i ich wyjątkowych twórców” - zajęcia edukacyjne realizowane przez Akademię Żakowską / 2.
Rezerwacja od 1 września 2018 r. (im wcześniej, tym większy wybór dogodnych terminów): tel. kom. 515 076 126, 511 727 104, poprzez formularz kontaktowy na stronie akademiazakowska.pl lub drogą e-mailową: akademiazakowska.edu@gmail.com.

c) rodzinną grę terenową –  mającą na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości laureatów I etapu konkursu przed testem finałowym, która odbędzie się w sobotę: 9 lub 16 marca 2019(do wyboru) / 3.
Udział w grze należy zgłosić w okresie od 15 lutego do 5 marca 2019 r. poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie organizatora slowacki.org.pl/Szkola dla miasta Krakusek i Krakus.
Do udziału w grze oprócz finalistów zapraszamy również wszystkie chętne osoby zainteresowane poznawaniem Krakowa.
Szczegółowa informacja o grze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sto64.krakow.pl w zakładce „Szkoła dla Miasta” na początku marca 2019 r.

X. Uczniowie we własnym zakresie powinni zapoznać się z niżej podaną literaturą:

a) Ewa Stadtmüller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”, Wydawnictwo Skrzat;
 • SPACER: I, II oraz z rozdziału III – informacje o kościele Franciszkanów oraz Stanisławie Wyspiańskim;
 • SPACER IV;
b) Jan Adamczewski „Opowieści starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
 • O Stańczyku, który nawet z króla żartował;
 • O św. Florianie;
 • O mistrzu Twardowskim;
 • O głowach wawelskich;
 • O Matce Boskiej Piaskowej i stópce królowej Jadwigi;
c) Jan Adamczewski „Legendy Starego Krakowa”, Wydawnictwo Skrzat;
 • O hejnale z Mariackiej Wieży;
 • O dwóch wieżach i dwóch braciach;
 • O Dzwonie, którego głos rozlega się nad całym krajem;
XI. Pytania konkursowe układane będą na podstawie wiadomości:
a) z podanej literatury;
b) zawartych w materiałach z lekcji muzealnej i wycieczki po Krakowie;
do finału dodatkowo: z materiałów rodzinnej gry terenowej oraz książki Antoniny Domańskiej „Historia żółtej ciżemki”.                 

XII. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Anna Burzyńska – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO, 
ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków, tel. 695 99 65 66 (godz.16:00-17:30), 
e-mail: aburzynska@sto64.krakow.pl

XIII.   Wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów będą zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu:

www.wawel.krakow.pl

www.sto64.krakow.pl 

www.akademiazakowska.pl

[1] Lekcja muzealna trwa ok. 1,5 godziny; cena 5 zł od dziecka + 60 zł od grupy. Dla klas integracyjnych 3 zł od dziecka + 30 zł 
od grupy. Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób włącznie z opieką.

[2] Wycieczka trwa ok. 2,5-3 godziny; cena: 14 zł od dziecka (dla grup powyżej 13 uczniów). Uwaga! Przy klasie mniejszej niż 14 dzieci przewiduje się połączenie klas (max do 26 dzieci) lub opłatę w wysokości 195 zł za grupę (do 13 uczestników).

[3] Rodzinna gra terenowa dla finalistów i innych chętnych osób trwa ok. 3 godzin: cena 12 zł od rodziny (niezależnie od ilości uczestników biorących w niej udział).