UWAGA - CZASOWE ZMIANY W ORGANIZACJI WYSTAW

Królewskie Theatrum na wawelskim dworze

dla dzieci w wieku 5–9 lat
Udział w konkursie to możliwość samodzielnego opracowania scenariusza, zaprezentowania pomysłowych kostiumów, fantazyjnej scenografii, poznania pracy aktora teatralnego.
Ciekawa forma konkursu zachęca przede wszystkim do poznawania fascynujących legend i nie mniej interesującej historii wzgórza wawelskiego.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 5–9 lat, tj. grup przedszkolnych, uczniów klas I–III szkół podstawowych, kół teatralnych.

Organizowany od 2012 roku.

WYNIKI IX EDYCJI KONKURSU

Szanowni Państwo,
dziękujemy za udział w IX edycji konkursu „Królewskie Theatrum na wawelskim dworze”. Wszystkim zaangażowanym – a zwłaszcza uczniom, nauczycielom, opiekunom, montażystom – serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy na galę wręczenia nagród, która odbędzie się 28 maja 2021 roku.
Ze względu na obostrzenia sanitarne informacja o godzinie przybycia danej grupy zostanie rozesłana bezpośrednio na adresy e-mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym.
Poniżej publikujemy wyniki konkursu.

Wyniki konkursu „Królewski Theatrum na wawelskim dworze”

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach, koło teatralne
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie, klasa 3a
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie, klasa 2c

Wyróżnienie:
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO w Krakowie, klasa 3
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach, klasa 2b

Nagroda dla najlepszej/go aktorki/a:
Mateusz Steczko za rolę Smoka
Joanna Duch za rolę Św. Kingi
Anastazja Duniec za rolę króla Bolesława
Hanna Urban za rolę króla Węgier
Franciszek Wasilewski za rolę Pana Zenka
Inga Chodak za rolę przekupki
Maja Bogucka za rolę przekupki
Magdalena Poproch za rolę Tatarki
Hubert Kalinowski za rolę Smoka

Nagroda dla najlepszej/go narratorki/a:
Maksymilian Steczko
Oliwia Marzec
Aleksandra Maksymiuk-Szczurek

Wyróżnienia za autorski tekst:
p. Katarzyna Stolarczyk
p. Elżbieta Zagórska
p. Robert Kasprzycki

Wyróżnienie za scenografię teatralną:
Szkoła Podstawowa im. E. Kleszczyńskiego w Radziemicach, koło teatralne
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach, klasa 2b

REGULAMIN IX EDYCJI KONKURSU TEATRALNEGO „KRÓLEWSKIE THEATRUM NA WAWELSKIM DWORZE”

 1. Organizatorem konkursu jest Zamek Królewski na Wawelu.
 2. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 5–9 lat, tj. grup przedszkolnych, uczniów klas I–III szkół podstawowych, kół teatralnych.
 3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do zapoznania się z legendami, historią, życiem codziennym w dawnym Krakowie.
 4. Wymagania konkursowe:
  a. Zgłoszona do konkursu grupa może przedstawić jeden nagrany spektakl nieprzekraczający 30 minut.
  b. Uczestnicy mogą przygotować scenariusz autorski lub scenariusz oparty na literaturze. Scenariusz może opowiadać
  o legendach krakowskich, o życiu na zamku królewskim, o postaciach związanych z dworem wawelskim, o życiu codziennym w dawnym Krakowie.
 5. Nagranie można przekazać organizatorom konkursu w następujący sposób:
  a. nagrać na płytę CD i przesłać pod adres: Dział Edukacji, Wawel 7, 31–001 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Królewskie Theatrum na Wawelskim Dworze”
  b. lub przekazać za pomocą poczty elektronicznej
  c. lub udostępnić transferem danych na adres theatrum@wawelzamek.pl
 6. Do przesłanego nagrania można załączyć do 10 zdjęć prezentowanego spektaklu w celu zamieszczenia fotografii na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zamku oraz przesłane przez organizatorów, wypełnione zgody na upublicznienie wizerunku. Preferowany rozmiar zdjęć to 300 dpi.
 7. Każda grupa powinna zostać zgłoszona oddzielnie za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://wawel.krakow.pl/krolewskie-theatrum-na-wawelskim-dworze wyłącznie przez nauczyciela danej klasy, grupy przedszkolnej lub opiekuna koła teatralnego.
 8. Zgłoszenie grupy do konkursu jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Terminy konkursu:
  a. zgłoszenie grupy do konkursu do 15 marca 2021 r. przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://wawel.krakow.pl/krolewskie-theatrum-na-wawelskim-dworze
  b. przesłanie nagrań do 16 maja 2021 r.
  c. ogłoszenie wyników do 19 maja 2021 r. na stronie https://wawel.krakow.pl/krolewskie-theatrum-na-wawelskim-dworze
  d. gala konkursu i wręczenie nagród 28 maja 2021 r.
  e. W przypadku utrzymania się zagrożenia epidemicznego, nagrody będą wręczane indywidualnie w terminach ustalonych przez organizatorów, a gala zostanie przeprowadzona on-line za pomocą platformy Webex / Teams.
 10. W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
  a. imię i nazwisko wychowawcy lub opiekuna koła teatralnego
  b. adres e-mail szkoły, przedszkola, wychowawcy lub opiekuna koła teatralnego
  c. numer i nazwę szkoły, miejscowość
  d. klasę / grupę przedszkolną / koło teatralne
  e. telefon kontaktowy szkoły, przedszkola, wychowawcy lub opiekuna koła teatralnego
  f. tytuł spektaklu
  g. liczbę zgłoszonych osób
  h. imiona i nazwiska uczestników spektaklu oraz odgrywane przez nich role
  i. dodatkowe informacje, np. o autorstwie scenariusza, scenografii, reżyserii, projektu i wykonaniu kostiumów itp.
 11. Jeżeli będzie możliwe przeprowadzenie gali konkursu w wersji stacjonarnej, w tym dniu zostanie zaprezentowany spektakl grupy, która zajęła pierwsze miejsce.
 12. W skład jury będą wchodzić przedstawiciele Działu Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu i zawodowi aktorzy.
 13. Kryteria oceny:
  a. scenariusz, scenografia i reżyseria
  b. interpretacja utworu
  c. dykcja
  d. kostiumy
  e. gra aktorska
 14. Kontakt w celach organizacyjnych:
  a. e-mail konkursu: theatrum@wawelzamek.pl
  b. Dział Edukacji, Wawel 7, 31-001 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Królewskie Theatrum na Wawelskim Dworze”
 15. Koordynatorzy – Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu: Magdalena Gacek, Klaudia Sułkowska-Palus
 16. Na stronie internetowej organizatora konkursu znajduje się szczegółowa informacja na temat RODO.