Skarbiec Koronny i Zbrojownia nieczynne do odwołania

Królewskie theatrum na wawelskim dworze

dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół podstawowych
Udział w konkursie to możliwość samodzielnego opracowania scenariusza, zaprezentowania pomysłowych kostiumów, fantazyjnej scenografii, poznania pracy aktora teatralnego.

Ciekawa forma konkursu zachęca przede wszystkim do poznawania fascynujących legend i nie mniej interesującej historii wzgórza wawelskiego.

Organizowany od 2012 roku.
Współorganizator: Teatr „Groteska”

Edycja 2019

REGULAMIN 
1. Organizatorem konkursu jest Zamek Królewski na Wawelu.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do zapoznania się z legendami, historią, życiem codziennym mieszkańców wzgórza wawelskiego i Krakowa.
4. Terminy konkursu:
przegląd spektakli 16 lub 17 V 2019 – odbędzie się w salach Centrum Wystawowo-Konferencyjnego Zamku Królewskiego na Wawelu. O dokładnej godzinie i dniu wystąpienia, grupy zostaną poinformowane drogą e-mailową.
gala konkursu 31 V 2019  – odbędzie się w salach Centrum Wystawowo-Konferencyjnego Zamku Królewskiego na Wawelu. O dokładnej godzinie przybycia, grupy zostaną poinformowane drogą e-mailową.
5. W dniu gali konkursu zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody.
6. Warunki uczestnictwa:
a) Zgłoszenie klasy do konkursu do 30 IV 2019 poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: wawel.krakow.pl/krolewskie-theatrum-na-wawelskim-dworze
Każda klasa powinna być zgłoszona oddzielnie, wyłącznie przez nauczyciela danej klasy lub opiekuna kółka teatralnego.
b) W zgłoszeniu podać należy następujące dane:
• numer i nazwę szkoły, miejscowość
• klasę
• tytuł przedstawienia
• imię i nazwisko wychowawcy lub opiekuna kółka teatralnego
• telefon kontaktowy szkoły, wychowawcy lub opiekuna kółka teatralnego
• adres e-mail szkoły, wychowawcy lub opiekuna kółka teatralnego
c) Wszyscy, których zgłoszenie zostanie przyjęte, zobowiązani są przybyć do Zamku Królewskiego na Wawelu w wyznaczonym terminie i zaprezentować przygotowany spektakl. 
d) Podczas gali konkursu zostanie zaprezentowany spektakl grupy, która zajęła pierwsze miejsce. 
e) Prosimy o przyniesienie przesłanych e-mailem formularzy.
7. Jury składać się będzie z przedstawicieli Zamku Królewskiego na Wawelu (trzech pracowników meryto-rycznych) oraz Teatru Groteska (dwóch aktorów). Decyzja jurorów dotycząca wyników konkursu jest ostateczna i nie podlega zmianie.
8. WYMAGANIA KONKURSOWE:
a) Każdy zespół teatralny może zaprezentować jedno przedstawienie.
b) Uczestnicy mogą przygotować scenariusz autorski lub scenariusz oparty na literaturze. Scenariusz może opowiadać o legendach krakowskich, o życiu na zamku królewskim, o postaciach związanych z dworem wawelskim, o pracy w zamku jako muzeum, a także o życiu codziennym w dawnym Krakowie. 
c) Sugerowana literatura: Jan Adamczewski, „Legendy starego Krakowa” oraz „Opowieści starego Krakowa”.
d) Czas prezentacji wynosi do 30 minut.
e) Czas na montaż i demontaż scenografii wynosi ok. 10 minut.
f) Zespoły korzystające z podkładów muzycznych są zobowiązane do przygotowania we własnym zakresie nagrań na płytach CD z dokładnym opisem.
9. Do dyspozycji grup teatralnych są 2 parawany obite płótnem lnianym o wymiarach 3 metry szerokości, 2 metry wysokości (do przyczepienia dekoracji) oraz odtwarzacz CD.
10. KRYTERIA OCENY:
• Scenariusz, scenografia i reżyseria • Interpretacja utworu i kultura słowa • Dykcja • Stroje • Gra aktorska
11. KOORDYNATORKI KONKURSU
• Magdalena Gacek mgacek@wawel.org.pl tel. 12 422 51 55 w. 451
• Klaudia Sułkowska-Palus  ksulkowska@wawel.org.pl tel. 12 422 51 55 w. 325
• e-mail konkursu: konkursteatralny@wawel.org.pl
• Adres: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki 31-001 Kraków, Wawel 5

do pobrania

Regulamin konkursu - edycja 2019