PGE Mecenasem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu i Nowego Skarbca Koronnego

Archiwalne
PGE Polska Grupa Energetyczna została Mecenasem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu
i Nowego Skarbca Koronnego. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się 1 grudnia 2021 r.
w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego.
Zamek Królewski na Wawelu zgodnie z nową strategią Wawel Otwarty zmienia nie tylko historyczny wystrój, ale także sposób prezentacji cennych zabytków. Dzięki zachodzącym przemianom Zamek zaproponuje wkrótce publiczności nowe spojrzenie na wyjątkową kolekcję.