Podsumowanie roku 2021 i plany na rok 2022

Archiwalne
Misją Zamku Królewskiego na Wawelu jest umożliwienie styczności z dziedzictwem narodowym oraz twórczością artystyczną minionych epok. Celem działalności muzeum winno być stworzenie nowoczesnej instytucji będącej jednocześnie aktywnym centrum działań wystawienniczych. Zamek powinien opierać się na działaniach, które bardzo mocno „otworzyłyby” muzeum na zwiedzających.

Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
infopress