Wawel podziemny | Lapidarium

Archiwalne
Wawel podziemny część I. Imponująca, nowa trasa stała pod wschodnim skrzydłem Zamku, złożony i innowacyjny projekt wystawienniczy, archeologiczny i architektoniczno-budowlany, który – z pewnością – zyska miano jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2023 roku.
Dziś, dzięki wsparciu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa otrzymał ponad 4.094.100,00 mln zł dofinansowania. Koszt całego projektu to ponad 12.381.042,81 mln zł. Resztę środków uzupełniają dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki nowej wystawie na wzgórzu wawelskim przyjrzymy się z bliska architektonicznym detalom znajdującym się w pałacowych piwnicach. Zwiedzający po raz pierwszy zobaczą, jak wzniesiono renesansową rezydencję, doświadczą ukrytej przez wieki – z przyczyn naturalnych, a teraz odsłoniętej – historii. Za pomocą wyreżyserowanej gry światła i najnowocześniejszej technologii (ekspozytory służące do samodzielnego zgłębiania wiedzy, projekcje multimedialne, rekonstrukcje 3D) ukażemy czytelne ślady także wcześniejszych budowli i urządzeń gotyckiego zamku – dolną część wieży Jordanki i średniowieczną, zachowaną w oryginale studnię.  Powstanie tu również nowoczesny magazyn studyjny poszerzany nieustannie o nowe obiekty, udostępniony zwiedzającym, ale nadal pozostający miejscem pracy muzealników, badaczy. Oddamy go również w ręce edukatorów, którzy zaaranżują tu nowoczesną przestrzeń edukacyjną służącą wymianie doświadczeń, myśli i reinterpretacji sztuki tworzącej jedną z najcenniejszych kolekcji na świecie.

Z wielką radością i wdzięcznością przyjęliśmy decyzję Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa o wsparciu finansowym wielkiego projektu Wawel podziemny. Jestem przekonany, że zwiedzający, którzy już pod koniec 2023 roku będą mieli okazję zejść do podziemi Zamku, zostaną oczarowani tym, co tu zastaną. Tworzymy bowiem ekspozycję historyczny. Opowiemy o dziejach królewskiej rezydencji za pomocą detali i kamiennych reliktów, a także wielowiekowych, renesansowych i gotyckich murów, w sposób innowacyjny, nastawiony na doświadczenie. Nikt przed nami tego nie uczynił – mówi prof. Andrzej Betlej, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Szczegóły w załączonej nocie prasowej.
Koszty projektu Wawel podziemny – wawelskie Lapidarium: kompleksowa konserwacja i restauracja historycznych przestrzeni piwnic renesansowych na potrzeby nowej trasy turystycznej oraz studialnego magazynu detalu nowożytnego:

SKOZK 4.094.100,00 zł
Całkowity koszt: 12.381.042,81zł

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
logotyp  MKiDNlogotyp Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Fot. Projekt wykonawczy wystawy autorstwa Marka Suchowiaka
infografika - projekt aranżacji sali wystawy lapidarium, ceglane ściany, elementy ekspozycji, schemat postaci zwidzającej wystawęinfografika - projekt aranżacji sali wystawy lapidarium, ceglane ściany, elementy ekspozycji, schemat postaci zwidzającej wystawęinfografika - projekt aranżacji sali wystawy lapidarium, ceglane ściany, elementy ekspozycji, schemat postaci zwidzającej wystawęinfografika - projekt aranżacji sali wystawy lapidarium, ceglane ściany, elementy ekspozycji, schemat postaci zwidzającej wystawęinfografika - projekt aranżacji sali wystawy lapidarium, ceglane ściany, elementy ekspozycji, schemat postaci zwidzającej wystawę