20 VI dziedziniec arkadowy dostępny do godz. 17:00

Modele i odlewy

Makiety zamku, modele renesansowych pieców, odlewy elementów architektonicznych i rzeźbiarskich.

Modele

Pierwsze modele zamku wawelskiego zostały wykonane na początku wieku XX. Ilustrowały one zarówno stan istniejącej wówczas zabudowy, jak i koncepcje projektowe. Jedyny zachowany z tego okresu obiekt to model rotundy Najświętszej Panny Marii (Świętych Feliksa i Adaukta) według rekonstrukcji Adolfa Szyszko–Bohusza (skala 1:25).

Po drugiej wojnie światowej w pracowni architektonicznej Kierownictwa Zamku Królewskiego na Wawelu zrealizowano kilka modeli całego wzgórza obrazujących rozwój zabudowy Wawelu od epoki romańskiej do czasów obecnych. W zbiorach znajduje się makieta przedstawiająca zabudowę wzgórza w wieku XIII (skala 1:400), stan u schyłku wieku XVIII (1:200) oraz model koncepcyjny aranżacji przestrzennej wzgórza po drugiej wojnie światowej według projektu Alfreda Majewskiego (1:200).

Kolekcja obejmuje także modele poszczególnych budowli, między innymi: katedry romańskiej (1:100), kościoła Świętego Gereona (1:100), katedry gotyckiej (1:100), budynku Psałterii (1:100).

Osobną grupę stanowią modele renesansowych pieców (w skali 1:5).
Model wzgórza wawelskiego. Kraków, opracowanie: Zespół Pracowni Architektonicznej Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu; wykonanie: Ireneusz Pudełko, Marian Łuba, 1978–1984.

Drewno, podkład gipsowy, blacha ołowiana. Wymiary: 90 × 171 × 272 cm.
Model przedstawia stan zabudowy wzgórza wawelskiego pod koniec wieku XVIII.

Odlewy

Kolekcja odlewów gipsowych elementów architektonicznych i rzeźbiarskich pochodzących z zamku królewskiego oraz z wawelskiej katedry. Najstarsze i najcenniejsze są odlewy z dekoracji wnętrza kaplicy Zygmuntowskiej – płyciny ścian tarczowych, pilastry i kapitele; rzeźbione głowy ze stropu Sali Poselskiej; tarcze herbowe Jagiellonów oraz popiersia królów z ich nagrobków w katedrze.

Są też między innymi odlewy elementów romańskich: płyta z plecionką i fragment nadproża z wyobrażeniem gryfa w katedrze, głowica kolumny w kościele Świętego Gereona.
Odlew gipsowy płyciny pilastra z Kaplicy Zygmuntowskiej. Kraków, odlewalnia Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, około 1870.

Wykonany w ramach kursów pod kierunkiem Adriana Baranieckiego, przekazany na Wawel przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.
Oryginał, dekorowany panoplium, flankuje wnękę wejściową kaplicy Zygmuntowskiej.