Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Otwarcie Centrum Multimedialnego

na białej ścianie dwie rzeźbione głowy przedstawiające królów, ręka dotyka drugą głowę
Po raz pierwszy nowe technologie wkraczają do wawelskiego muzeum na tak wielką skalę.
Informacyjna ściana wideo z aktywną platformą dotykową pomaga turystom odnaleźć się na wzgórzu, na wielkoformatowym ekranie panoramicznym można oglądać etiudy filmowe, w strefie dla dzieci skorzystać z interaktywnego modelu wzgórza oraz gier multimedialnych. Na ekranach dotykowych w strefie wiedzy można pogłębić znajomość dziejów Wawelu. Dla osób z niepełnosprawnością powstała strefa integracji sensorycznej: multimedialna ściana przybliża historię wawelskiego wzgórza za pomocą m.in. systemu głośników kierunkowych, dotykowych ekranów, specjalnych rzeźb i reliefów oraz opisów alfabetem Braille’a. Oczekiwanym dodatkiem jesturuchomienie aplikacji mobilnej stworzonej specjalnie dla Wawelu.

Zwiedzających zapraszamy od wtorku 17 września 2019. Centrum Multimedialne czynne będzie w godzinach 10.00 – 18.00

Przestrzeń Centrum została podzielona na kilka stref – informacji, promocji, wiedzy, integracji sensorycznej oraz strefę dla dzieci – w których rozmieszczono stanowiska multimedialne. Zwiedzający otrzymują kompendium wiedzy o Zamku Królewskim na Wawelu. Część stanowisk przeznaczono dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – to panel z rzeźbami oraz ekranami multimedialnymi. Do tego etapu Projektu należy także uruchomienie mobilnej aplikacji „Wawel” – multimedialnego przewodnika dla odwiedzających wzgórze wawelskie. Całość ma służyć przybliżeniu i poszerzeniu wiedzy o najważniejszym obiekcie zabytkowym w Polsce.

Strefa Informacji – ściana wideo z aktywną platformą dotykową
Wielkoformatowy ekran informacyjny służy zwiedzającemu do odnalezienia drogi od punktu, w którym się znajduje do wybranego celu. Informuje o wystawach stałych i czasowych, godzinach zwiedzania i cenach biletów, punktach gastronomicznych, toaletach, przechowalniach bagażu. Oferuje komplet informacji praktycznych dla zwiedzających. Zawiera katalog najważniejszych i najatrakcyjniejszych obiektów wawelskiego wzgórza.

Strefa promocji – panoramiczny ekran wielkoformatowy
Projekcja etiud filmowych, których celem jest zaprezentowanie piękna oraz życia codziennego wawelskiego wzgórza: 24 godziny z życia Zamku Królewskiego na Wawelu, Ogród królewski, Pory roku na Wawelu, Sekrety Wawelu, Tylko dla orłów, Historia wzgórza.

Strefa wiedzy
Sześć interaktywnych stanowisk multimedialnych zwierających kompendium wiedzy o wzgórzu wawelskim i instytucji Zamku Królewskiego na Wawelu. W tym miejscu miłośnicy historii, sztuki, archeologii oraz pasjonaci Wawelu będą mogli odnaleźć szczegółowe i poszerzone informacje na temat interesujących ich tematów.

Strefa integracji sensorycznej – multimedialna ściana dla osób z niepełnosprawnością
Multimedialna ściana dla osób z niepełnosprawnością przedstawia historię wzgórza wawelskiego, prezentuje informacje z dziedziny historii, kultury oraz geologii. Instalacja opiera się na osi czasu – horyzontalnej linii biegnącej przez ścianę multimedialną. Umieszczono na niej kluczowe wydarzenia z dziejów wawelskiego wzgórza: jego powstanie, symbolicznie zobrazowane za pomocą mieniącego się amonitu; rotundę Najświętszej Marii Panny reprezentującą czasy romańskie; okres panowania Kazimierza Wielkiego, który ilustruje kopia królewskiego wizerunku nagrobnego z wawelskiej katedry i relief ukazujący wykusz Kurzej Stopki. Czasy renesansu obrazują dwa rzeźbione portrety, również wzorowane na przedstawieniach z królewskich sarkofagów: Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Reliefowe rzeźby arkadowego dziedzińca oraz okiennego wykuszu autorstwa Franciszka Florentczyka, połączone z fotograficzną ilustracją wawelskich arrasów, sygnalizują czasy renesansu.
Okres panowania Zygmunta III Wazy to początek epoki baroku, ale i powolny upadek królewskiej rezydencji. Rzeźbiony wizerunek władcy zaczerpnięto z obrazu koronacyjnego króla; reliefowa elewacja północnego skrzydła zamku ilustruje nowy, wczesnobarokowy trend w europejskiej architekturze.
Ostatnim elementem narracji jest wawelskie wzgórze w czasach współczesnych, prezentujące wysiłek prac konserwatorskich ostatnich trzydziestu lat. Zwiedzający znajdą tu informacje dotyczące odzyskania wawelskiego wzgórza z rąk austriackich, opowiedziane za pomocą krótkiego materiału filmowego o wystawie Wawel Odzyskany; jej otwarcie zaplanowano jako kolejne zadanie projektowe na połowę grudnia bieżącego roku.

W instalacji zastosowano: system nagłośnienia składający się z głośników kierunkowych i pętli indukcyjnej, ekrany dotykowe, rzeźby i reliefy, a także opisy alfabetem Braille’a.

Strefa dla dzieci – interaktywna rzeźba multimedialna
Strefa dla dzieci to interaktywna rzeźba multimedialna angażująca zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Wpisana w okrąg baza zapewnia łatwy dostęp oraz interaktywne oddziaływanie instalacji w sposób symultaniczny, przez kilku użytkowników jednocześnie. Przestrzenna kompozycja rzeźby umożliwia swobodną interakcję nie tylko dzieciom, lecz także osobom poruszającym się na wózkach.
Na okrągłych ekranach wyświetlany jest współczesny model wzgórza wawelskiego, powoli wirujący wokół własnej osi. Mapę można obracać i skalować przy pomocy intuicyjnych gestów ekranowych, wówczas podpisy elementów, połączone graficznie z odnośnymi obiektami, podążają za ruchem mapy. Podpisy są w istocie przyciskami – ich dotknięcie powoduje podświetlenie wybranego elementu pod makietą i wyświetlenie informacji na temat pożądanego obiektu. Jego opis zawiera najważniejsze cechy, historię i ciekawostki. Zachęca również użytkownika do pogłębienia informacji w Strefie wiedzy.

Makieta jest wyposażona w gry dostosowane dla różnych grup wiekowych. Uczestników zapraszamy do różnych zabaw: dopasowania kostiumu z epoki do postaci historycznej, poszukiwania skarbu (w formie labiryntu z zagadkami), do gry w epoki (polegającej na przyporządkowaniu obiektów z danej epoki do właściwych pól na linii czasu) oraz do układania puzzli (z pocztem władców lub z budową Wawelu). W gry można grać indywidualnie lub zespołowo.
zobacz zapowiedź gier

Aplikacja mobilna „Wawel"

Multimedialny przewodnik dla odwiedzających wzgórze wawelskie. Ułatwia gościom dostęp do aktualnych informacji dotyczących m.in. obiektów historycznych, wystaw, imprez oraz tras sezonowych. Dzięki rozmieszczonym na terenie Zamku Królewskiego sygnalizatorom (beaconom) użytkownik automatycznie uzyskuje informację o obiekcie, przy którym się znajduje.

Darmową aplikację można można pobrać:
Realizacja zadania związanego z utworzeniem Centrum Multimedialnego objęła następujące prace:
  • wykonanie prac remontowych i instalacyjnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia
    (zadanie zrealizowała firma Signum Project Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Augustyna, ul. Saska 4 pok. 122, 30-720 Kraków)
  • wykonanie materiałów do prezentacji multimedialnych (kontent)
    (zadanie zrealizowała firma MUWI Maciej Chłopicki, al. Artura Grottgera 3/42, 30-035 Kraków)
  • wykonanie ściany dla osób z niepełnosprawnością i interaktywnej rzeźby dla dzieci
    (zadanie zrealizowała firma Aleksander Janicki PerForm, ul. Józefińska 21, 30-529 Kraków).
Zamek Królewski na Wawelu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”.
VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Celem strategicznym Projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytkowej zabudowy wzgórza wawelskiego w Krakowie oraz posiadanych zbiorów na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych społeczeństwa.
Celem ogólnym Projektu jest remont zabytkowej infrastruktury wzgórza wawelskiego, ochrona zabytkowych muzealiów oraz dostosowanie przestrzeni kulturowej do potrzeb współczesnych odbiorców.

Całkowita wartość projektu: 30 007 848,77 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 21 391 590,99 PLN
Dofinansowanie projektu z MKiDN: 3 774 986,65 PLN

Całkowity koszt realizacji Centrum Multimedialnego Zamku Królewskiego na Wawelu: 3 324 939,17 PLN

Podstrona Projektu

www.mapadotacji.gov.pl